Akademická obec soukromé vysoké školy se schází na valné hromadě třikrát ročně: v lednu a červnu při ukončení zimního a letního semestru a v srpnu, aby byly schváleny všechny směrnice pro následující akademický rok.

V lednu a červnu je vyhodnocena výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost, průběžné zprávy z výzkumu, publikace, vyhodnocen uplynulý semestr, projednáno hodnocení studentů – virtuální konference, příprava konferencí, vyhodnocení plnění systému vnitřní kontroly kvality, schváleny okruhy výuky jednotlivých předmětů, požadavky na studenty na ukončení předmětu, nové úlohy do IGS, výzkumu pro podniky, aplikovaného výzkumu.

V srpnu je schváleno složení zkušebních komisí tak, aby mohlo být předloženo ke schválení Akademické radě.

Všechny materiály mají akademičtí pracovníci i studenti v týdenním předstihu k dispozici.

Z jednání jsou pořízeny zápisy, které jsou odeslány akademickým pracovníkům a po odstranění připomínek jsou uloženy v adresáři.

 

 • 22.6. 2019
 • 26. 1. 2019
 • 23. 6. 2018
 • 27. 1. 2018
 • 25. 8. 2017
 • 24. 6. 2017
 • 28. 1. 2017
 • 25. 6. 2016
 • 30. 1. 2016
 • 21. 8. 2015
 • 27. 6. 2015
 • 3. 4. 2015
 • 31. 1. 2015
 • 28. 11. 2014
 • 22. 8. 2014
 • 21. 6. 2014
 • 24. 1. 2014
 • 23. 8. 2013
 • 22. 6. 2013
 • 16. 2. 2013
 • 24. 8. 2012
 • 23. 6. 2012
 • 21. 1. 2012
 • 26. 8. 2011
 • 25. 6: 2011
 • 22. 1. 2011
 • 27. 8. 2010
 • 19. 6. 2010
 • 23. 1. 2010
 • 28. 8. 2009
 • 24. 1. 2009
 • 29. 8. 2008
 • 26. 1. 2008
 • 31. 8. 2007
 • 27. 1. 2007
 • 1. 9. 2006
 • 28. 1. 2006
 • 2. 9. 2005