Dobré dopoledne, dnes je neděle 29.11.2020, Svátek má Zina a zítra Ondřej

Rekvalifikační kurzy

 • Hledáte uplatnění na trhu práce?
 • Máte zaměstnání, ale přemýšlíte o změně?
 • Blíží se Vám konec rodičovské dovolené, ale vy se nemáte kam vrátit?
 • A věděli jste, že i v případech, kdy nejste „nezaměstnaní“ za Vás může náklady na kurzovné uhradit úřad práce?

Řešte svoji situaci včas a cíleně se starejte o svoji budoucnost.

Zdroj: http://icentrum.iap.cz/co-jsou-rekvalifikace

Rekvalifikace je získání nové odbornosti nebo rozšíření stávající odbornosti uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o vydání živnostenského list. Obsah a rozsah rekvalifikace musí odpovídat akreditaci schválené ministerstvem školství pro daný obor.

Pro zařazení uchazeče do kurzu jsou brány do úvahy tyto skutečnosti:

 1. dosažené vzdělání,
 2. zdravotní stav,
 3. případně další požadavky vyplývající z akreditace pro daný obor.

Rekvalifikace se uskuteční na základě dohody mezi uchazečem o rekvalifikaci a rekvalifikačním centrem. Další možností pro uskutečnění  je dohoda mezi úřadem práce, uchazečem o rekvalifikaci, který je v evidenci úřadu práce a rekvalifikačním centrem.

Rekvalifikační kurz je ukončen zkouškou před zkušební komisí. Ve většině kurzů je zkouška složena z části praktické a části teoretické. 

Pouze vzdělávací zařízení akreditovaná ministerstvem školství (u EPI s.r.o. tomu tak je) mohou vydávat osvědčení s celostátní platností. Na základě tohoto osvědčení mohou úspěšní absolventi následně žádat o vydání živnostenského listu (v některých oborech je vyžadována pro vydání živnostenského listu praxe nebo tzv. garant).

Délka rekvalifikačního kurzu je dána akreditací a záleží na dosaženém vzdělání uchazečů.

Naše aktuální nabídka rekvalifikačních kurzů:

Pokud se Vám některá nabídka líbí, v následujících odkazech můžete získat další informace:

Zaregistrujte se na úřadu práce jako zájemce o zaměstnání.

 1. Vyberte si kurz z naší nabídky.
 2. Vyplňte formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci" a "potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu"
 3. Následně Vám vystavíme potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně rekvalifikačního kurzu.


Musíte respektovat:

 1. Žádost na příslušné pracoviště ÚP je třeba podávat s dostatečným předstihem – minimálně 30 dnů před termínem zahájení kurzu.
 2. Při vyplňování formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci věnujte prosím zvýšenou pozornost části Zdůvodnění požadované rekvalifikace – každá žádost je posuzována individuálně a podrobný popis zdůvodnění Vaší žádosti je v tomto případě klíčový.

Ve zdůvodnění požadované rekvalifikace musíte úřadu práce prokázat, že po absolvování tohoto studia naleznete uplatnění. Jinými slovy, že o Vás bude mít nějaký zaměstnavatel z regionu zájem. Je to zcela logický požadavek – úřad práce vám umožní získat takovou novou kvalifikaci v takovém oboru, ve kterém se uplatníte.

 1. Úřad práce Vás informuje o výsledku žádosti (schválení/zamítnutí).
 2. V případě schválení žádosti Vám úřad práce vystaví „Potvrzení o úhradě ceny rekvalifikačního kurzu po úspěšném absolvování rekvalifikace“, které nám předáte nejpozději v den zahájení rekvalifikačního kurzu.
 3. Náklady na rekvalifikační kurz jsou hrazeny jen v případě úspěšného absolvování.
 4. Další podrobnosti s Vámi dojednáme individuálně.

 
Další podmínky získání kurzu zdarma

 1. Úřad práce má následující podmínky:
 2. Po nástupu do kurzu musíte dodržet docházku (80 %). Úřad práce od nás vyžaduje fotokopii vaší docházky.
 3. Musíte úspěšně složit závěrečnou zkoušku. Potvrzení o složení zkoušky dokládáte na Úřad práce.
 4. !!! Při nedodržení podmínek vám Úřad práce kurz neproplatí a my vám budeme muset kurz naúčtovat za běžnou cenu.


Jak dál, když Vám úřad práce žádost zamítl?

 1. Zamítl úřad práce Vaši žádost, ale stále máte o kurz zájem? 
 2. Zajímejte se aktivně o příčinu neschválení a podejte si žádost znovu - žádost o zvolenou rekvalifikaci můžete podat i opakovaně.
 3. Pokud jste rodič na rodičovské dovolené, nabízíme možnost úhrady kurzovného ve třech splátkách dle domluvy.

Zdroj: www.penize.cz/podpora-v-nezamestnanosti/337323-podpora-pri-rekvalifikaci-v-roce-2018-kolik-a-za-jakych-podminek

Stát platí rekvalifikační kurzy lidem, kteří jsou vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce (délka evidence nerozhoduje). Ani u nich ale nárok není automatický. Úředníci u zájemců zohledňují, jestli jim kurz pomůže k nové práci a jestli je po dané profesi poptávka. Pro kurz také musíte mít předpoklady, třeba potřebný stupeň vzdělání (obvykle je nutnou podmínkou aspoň ukončené základní vzdělání) nebo požadované dovednosti – například ovládat počítač nebo mít řidičské oprávnění; podle typu kurzu. Úředníky bude zajímat i to, jestli vám ve výkonu práce, na kterou se rekvalifikujete, nebrání zdravotní omezení.

Rekvalifikační kurz nezaměstnanému nemusí zajišťovat pouze úřad práce, může si ho vyřídit i sám (pak jde o takzvanou zvolenou rekvalifikaci); rozdíl je ve výši státní podpory. nezaměstnaných, přesto na ně stát může přispět.

Co můžete získat, pokud Vám úřad práce rekvalifikaci schválí?

Pokud Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o rekvalifikační kurzy, může Vám v případě schválení uhradit příslušné náklady na kurzovné. V některých případech může úřad práce účastníkům navštěvujícím rekvalifikační kurzy poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. cestovné, ).

Rekvalifikační kurzy zajišťuje příslušný úřad práce podle místa trvalého pobytu uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Veškeré formuláře pro  úřad práce  máme k dispozici a rádi Vám pomůžeme s vyplněním

V současné době je možné, aby si lidé, evidovaní na úřadu práce sami vybrali akreditované vzdělávací zařízení, ve kterém chtějí rekvalifikace absolvovat.

Některé úřady práce poskytují dokonce i finanční příspěvek na zahájení podnikání.

Úřad práce důsledně sleduje docházku na rekvalifikační kurzy. Pokud účastník rekvalifikačního kurzu nedodržuje domluvené podmínky, musí kurzovné za rekvalifikaci uhradit sám. Dále se vystavuje riziku, že bude z kurzu vyloučen a navíc bude vyřazen i z evidence úřadu práce, čímž přijde o veškeré podpory.

Pokud jste se rozhodli pro některý rekvalifikační kurz na našem pracovišti, nejprve se informujte na tel. +420 606 301 224, nebo e-mailu matusikova@edukomplex.cz na to, zda v nejbližším období kurz otevíráme. Vždy jde o to, aby byl dostatečný počet uchazečů.

Společně potom budeme řídit jak vaše kroky vůči úřadu práce, tak i naše opatření (eventuální vyhlášení kurzu v masmédiích atd.)

Přihláška ke kurzu

Uchazeč:*
Telefon:*
Název kurzu:*
E-mail:*
Přečtěte si a odsouhlaste zásady zpracování osobních údajů:*
Ověření uživatele

Novinky

Ukázka závěrečných prací