Dobré ráno, dnes je neděle 19.8.2018, Svátek má Ludvík a zítra Bernard

Dne 16. 8. 2018 byla obhájena bakalářská práce na téma Laboratorní přípravek - IoT modul demonstrující užití protokolu MQTT ke komunikaci s cloudovou aplikací.

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření elektronického přípravku (modulu) pro potřeby laboratoře IoT (Internet of Things). Modul má sloužit pro účely výuky problematiky IoT, demonstrovat sběr dat a komunikaci s cloudovou aplikací v reálném čase. V práci byla popsána problematika IoT, HW řešení, protokol MQTT a cloudová aplikaci. V praktické části byl navržen hardware přípravku, obvod a prostředí pro demonstraci komunikace, veškerý potřebný software a firmware.

Student dále demonstroval použití přípravku pro sběr dat ze senzoru a interpretaci dat v cloudové aplikaci (formou grafu).

Pro náhled na bakalářskou práci kliknete zde.

 

info

Předkládáme Vám  platy učitelů v roce 2021 podle programového prohlášení vlády. Je jisté, že pro mnohé z Vás, nebo pro Vaše blízké se vyplatí do školství co nejrychleji přejít.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 18465 20040 21675 23490 29775 37215 37530 38205 39030 39975 41460
2 19155 20760 22575 24450 30630 37545 37875 38865 39855 41190 43410
3 20355 22140 24015 26160 31440 37980 38460 39375 41445 42915 45750
4 21765 23640 25680 27795 32880 38775 39645 40845 43185 46065 49545
5 23145 25185 27345 29745 34350 39975 40905 42570 45870 49605 54435
6 25125 27315 29610 32175 36780 42015 43170 44925 49710 53700 58830
7 25830 28050 30435 33075 37830 42975 44100 46140 50895 55050 60240

 

Zdroj: https://kupnisila.cz/platy-ucitelu-od-zari-2018/

Nezaváhejte a začněte studovat o víkendech od září!! Šance pro vysokoškoláky i středoškoláky. Přijímáme do naplnění kapacity studijních oborů.

Dne 22. 6. 2018 zasedala akademická rada naší vysoké školy.Více foto naleznete na našem Facebooku...

Dne 11. 6. 2018 úspěšně zakončili studium studenti MBA a BBA studia. Přejeme jim, aby se jim takto dařilo celý život a aby zužitkovali toto studium ve své profesi.

 

3701  3721

 

Zkratka MOOC (z anglického massive open online course, hromadný otevřený online kurz) je označení vzdělávacích kurzů s neomezeným počtem účastníků, ke kterým se přistupuje pomocí webu. MOOC je založen na principu sdílení a volnosti. Lektoři připraví tematický obsah a časový harmonogram akce trvající zpravidla několik týdnů. Ke každému tématu připojí seznam odkazů na studijní materiály a pozvou odborníky na online přednášku.


Všechny seriózní univerzity ve světě již kurzy systému MOOCs nabízí. Vzdělávání se otevírá populaci a nový systém přenechává na jedinci, jak jej využije. Zda chce na sobě pracovat, co chce studovat, kde potom takové studium využije. Kurzy pod vedením prestižních přednášejících jsou vedeny interaktivním způsobem a vedou studenta k rozvoji odbornosti a kreativity. Protože jsou nejčastěji v jazyce anglickém, můžete si posílit své dosavadní znalosti angličtiny.


V sobotu dne 19. května ukončila paní prorektorka prof. Hashesh kurz „People Management Skills“ na Chartered Institute of Personnel and Development v Londýně. Protože našla další skvělý kurz „Mindfulness for Wellbeing and Peak Performance“ na Monash Universtity v Austrálii, ihned se do něj zapsala. Pokud chce někdo využít zkušenosti paní prorektorky a do tohoto kurzu se s ní zapsat, neváhejte ji kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Začleňte se do komunity milionů vzdělaných lidí, kteří si na celém světě již svůj další osud řídí sami.

Zahajujeme on-line studium MSc.

logo-mscVážení klienti,

právě nyní zahajujeme následující specializace on-line profesního studia MSc., z nichž si můžete jednu vybrat a ještě dnes se ke studiu přihlásit:

MSc. - specializace Leadership
MSc. - specializace Ekonomika a obchod

MSc. - specializace Aplikovaná informatika

Čím se liší MBA a MSc.?

MBA programy jsou u nás koncipovány jako okamžitá podpora posluchače v jeho kariéře. Každodenní aplikace nových poznatků do práce manažera a jeho týmu se promítá ihned do každodenní efektivity práce podniku.  Studium umožňují zvládnout současné nejmodernější přístupy k řízení týmů a manažera.

MSc. programy v našem pojetí se více zaměřují na budování kompetencí, které bude potřebovat manažer a jeho tým v blízké budoucnosti, aby mohl transformovat podnikovou a týmovou kulturu správným směrem, který zabezpečí prosperitu firmy i období plného nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

27. výročí

11. března 2018 oslaví náš komplex dvacáté sedmé výročí svého založení. 25. března 1991 zahájila svoji činnost naše střední škola a vyšší odborná škola, z níž se vyvinula vysoká škola - EPI s.r.o. SOŠ byla spuštěna jako čtvrtá soukromá střední škola, VOŠ jako první soukromá vyšší odborná škola a EPI jako druhá soukromá vysoká škola v ČR a SR. VOŠ převzala náplň z Conestoga Colleges a Vancouver College, EPI od IT of Sligó.

  • SOŠ k dnešnímu dni absolvovalo 1 716 maturantů.
  • VOŠ absolvovalo 965 diplomovaných specialistů s diplomem DiS
  • Vysokou školu absolvovalo 3 091 bakalářů s titulem Bc.
  • Po roce 1994 jsme zahájili spolupráci s NCEA Irsko a IT of Sligó a z této spolupráce vyšlo 239 NC, 298 ND a 155 BBS absolventů.
  • MBA úspěšně ukončilo 46 excelentních absolventů.
  • Pod akreditací AAHEA úspěšně absolvovalo 112 profesních bakalářů, 6 BBA, 104 MBA a 18 LL.M. absolventů.
  • Na vysoké škole pod akreditací MŠMT ČR absolvovalo studium 1 405 učitelů a vychovatelů a také 11 speciálních pedagogů.

Závěrečné zkoušky MBA a BBA

Dne 26. 2. 2018 úspěšné ukončili své studium studenti MBA a BBA studia. U obhajoby uspěli na výbornou a komise byla překvapena, jak výborné práce studenti vypracovali. Přejeme jim, aby se jim takto dařilo celý život a aby zužitkovali toto studium ve své profesi.

2280_1

Závěrečné zkoušky

Dnes, 7. 2. 2018, absolvovali první učitelé studium speciální pedagogiky. Tento studijní obor byl vyprojektován a akreditován v rámci DVPP na MŠMT ČR ve spolupráci naší vysoké školy a kolektivem učitelů ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, školou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pod vedením pana ředitele Mgr. Karla Zerzáně. V programu učí především praktici – zkušení učitelé: Mgr. Karel Zerzáň, PhDr. Stanislava Kebortová, Mgr. Tomáš Procházka, Mgr. Jana Vašťáková, PhDr. Martin Bartoš, atd. Pan ředitel je nejen garantem studijního oboru, ale také dnes předsedal zkušební komisi. Absolventi prokázali velice kvalitní profesní znalosti a dovednosti a jejich školy získaly tolik potřebné specialisty.

Domníváme se, že budování studijních programů na bázi praktiků je jediná cesta pro rozvoj našeho vzdělávacího systému.

Blahopřejeme panu předsedovi zkušební komise, vyučujícím i absolventům.

 

1935 2001 1951

Další foto naleznete na našem Facebooku...

Novinky

Důležitá informace pro Vás!
EPI – specialista na on-line studia

MOOCs
EPI přechází do plně s Vámi sdíleného virtuálního prostoru

Den otevřených dveří

Kunovice
18. 8. 2018 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka výstupních prací