Dobré odpoledne, dnes je pondělí 16.7.2018, Svátek má Luboš a zítra Martina

 Super exkluzivní on-line programy

MSc. Master of Science

pro Vás

 

Využijte možnost zahájení studia v červenci nebo v srpnu 2018

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu
AKCE - sleva 43 000,- Kč !

 

 

Vážení klienti,

právě nyní zahajujeme následující specializace on-line profesního studia MSc., z nichž si můžete jednu vybrat a ještě dnes se ke studiu přihlásit:

 

MSc. - specializace Leadership
MSc. - specializace Ekonomika a obchod

MSc. - specializace Aplikovaná informatika

 

Přihláška ke studiu  Reference našich absolventů

Základní informace o studiu:

Nabízíme Vám exkluzivní nabídku studia MSc. v různých specializacích tak, abyste si v našem portfoliu našel takovou specializaci, která Vás podpoří v profesním rozvoji a bude také stimulátorem Vaší kariéry.

mba_man2

Obsah MSc. studia je koncipován jako druhý stupeň vysokoškolského profesního studia tak, jak je provozován v USA a dalších vyspělých zemích. Vychází z nejnovějších poznatků praxe a zkušeností manažerů a specialistů v ČR a v zahraničí. Studium je daleko více orientováno na znalosti potřebné v současnosti v praxi. V české legislativě není uváděno, a proto jde o profesní studium, jehož titul si zapíše absolvent za jméno. Držitel českého titulu Ing. se snadněji uplatní ve sféře českých státních institucí, s titulem MSc. lépe pochodíte v zahraničí a u nadnárodních společností. V podnikové sféře končí titulománie a k zájemcům o pracovní pozice, nebo pracovnímu postupu na vyšší pozice top management přistupuje z pohledu toho, jak může uchazeč právě nyní přispět k rozvoji podniku. A v této situaci je profesní vzdělávání na tom lépe.  

V průběhu studia budete plynule navazovat na Vaše doposud získané profesní i životní zkušenosti. Cesta dalšího rozvoje je pro každého posluchače individuální.

Čím se liší MBA a MSc.?

MBA programy jsou u nás koncipovány jako okamžitá podpora posluchače v jeho kariéře. Každodenní aplikace nových poznatků do práce manažera a jeho týmu se promítá ihned do každodenní efektivity práce podniku.  Studium umožňují zvládnout současné nejmodernější přístupy k řízení týmů a manažera.

MSc. programy v našem pojetí se intenzivně zaměřují na budování kompetencí, které bude potřebovat manažer a jeho tým v blízké budoucnosti, aby mohl transformovat podnikovou a týmovou kulturu správným směrem, který zabezpečí prosperitu firmy i období plného nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Absolventi MBA často pokračují ve studiu MSc.

Další informace

Studium odpovídá nejmodernějším trendům vzdělávání manažerů a specialistů ve vyspělých zemích. Ve světě je standardem u exkluzivních vzdělávacích institucí umožnit manažerům a specialistům studium z „domácí učebny“, tzv. on line studium přes internet. To ale vyžaduje perfektní e-learningové zabezpečení. U nás takovou podporu studia dostanete. Máte k dispozici e-learningové texty, samodiagnostiku a videonahrávky. Každý měsíc nastudujete jeden modul a v seminární práci v rozsahu 5 stran si vypracujete svoji aplikaci získaných znalostí do své praxe a svého života. I když cílem je rozvoj profesních kompetencí, vybudujete si také takový teoretický základ na úrovni magisterského stupně studia, kterým disponují Vaši kolegové ve vyspělých zemích světa.

V průběhu studia si zpracujete disertační práci. V ní si budete řešit problém svého pracoviště, nebo Vaší profese. Proto ani vypracováváním disertační práce neztratíte zbytečně žádný čas. Disertační práci obhájíte před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Naši zahraniční partneři, kteří se podílí na inovaci obsahu studia, nás přesvědčili, že manažer - uchazeč o studium potřebuje začít studovat ihned, jakmile se ke studiu rozhodne. Proto u nás můžete začít studovat kdykoliv. Jakmile odešlete na EPI svoji přihlášku ke studiu, začleníme Vás do nové studijní skupiny.  Můžete si být jistí, že právě nyní se Vaše  studijní skupina tvoří.

 

  • Akreditace:
    • AAHEA USA, výstupem je profesní titul MSc. MSc. je profesní, nikoliv akademický titul. Píše se za jméno a bude udělen v souladu s naší institucionální akreditací  AAHEA USA.
    • MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60 – celoživotní vzdělávání, výstupem je osvědčení podle § 60 zákona o vysokých školách
  • Délka studia: ve všech specializacích dvousemestrální studium.
  • Forma studia: on-line studium (odkudkoliv přes internet s využitím elektronických studijních textů, videonahrávek a dalších moderních mobilních technologií).
  • Požadavky na přijetí ke studiu: absolventi vysokých škol (Bc., Mgr., Ing., BBA, BA, JUDr., atd.), nebo absolventi středních škol s maturitou s odpovídající praxí.

Každý náš absolvent dostává mimo vlastní diplom MSc. také výpis absolvovaných předmětů tzv. Diploma supplement, který prokazuje jejich kreditní úroveň. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Z našeho vzdělávacího komplexu již odešlo od roku 1991 přes 7897 úspěšných absolventů. Zařadíte se mezi ně i Vy? Pokud se rozhodnete studovat u nás, srdečně Vás v našem týmu uvítáme.

Další odpovědi na Vaše dotazy Vám podá:

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

Znění §60, zákona o vysokých školách:

§ 60

 

Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

Výpis vnitřní normy - Řád celoživotního vzdělávání:

 

Řád celoživotního vzdělávání

Evropského polytechnického institutu, s.r.o

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu 
s § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Řád celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 1

V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově.

Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor.

 

Čl. 2

Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor stanoví, seznámeni předem.

Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o.

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 

Čl. 3

Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor. 

Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant studia a schvaluje Akademický senát, vedoucí studijního oddělení a rektor.