Dobrý večer, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MSc.
Master of Science

Studijní program AAHEA, USA
(profesní studium)

Garant:

Jindřich Petrucha
Ing., PhD.

 

Řízení kybernetické bezpečnosti vzdělávacích institucí
Cyber security management of educational institutions

Studijní program pod akreditací American Association for Higher Education and Accreditation, USA: Cyber security management of educational institutions. Výstupem je profesní titul MSc.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

Řízení kybernetické bezpečnosti 1

Studium je určeno ředitelům, manažerům, specialistům ve vzdělávacích institucích, odborným učitelům a správcům sítí, kteří si jsou vědomí, že to jsou oni, kdo je za kybernetickou bezpečnost firmy odpovědný.

Kybernetická bezpečnost každé vzdělávací instituce se stává stěžejním problémem každého ředitele školy, ústavu, dětského domova a dalších vzdělávacích institucí. Nedostatečná kybernetická ochrana jejich instituce může v extrémním případě vést až k její likvidaci. Tito lidé potřebují mít přehled o tom, kterým směrem se ubírá vývoj v této oblasti, aby mohli neustále přizpůsobovat svoje strategie očekávané blízké budoucnosti.

Forma studia:

Studium probíhá prostřednictvím internetových a e-learningových technologií, s možností individuálního studia, nebo týmové práce na pracovišti.

Cíle studia:

Cílem studia je vybudovat u absolventů tohoto studia potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby byli schopni u svého zaměstnavatele projektovat a řídit procesy ochrany kybernetické bezpečnosti. Budou připraveni spolupracovat s pracovníky specializovaných IT firem, které jejich instituci budou nabízet a instalovat HW a SW a jasně definovat své požadavky na tato zařízení z pohledu bezpečnosti své instituce. Posluchač si postupně vybuduje strategické plány a podrobnou plánovací dokumentaci pro komplexní ochranu své firmy před negativními vlivy při ochraně osobních údajů, ochraně provozních dat a ochraně proti interním i externím útokům na bezpečnost firmy. Absolventi jsou připraveni zpracovávat strategii i operativu v této oblasti a školit své spolupracovníky z této problematiky. Odborní učitelé mohou začlenit tuto problematiku do výuky svých předmětů.

Systém studia:

Řízení kybernetické bezpečnosti 2

Studium probíhá prostřednictvím internetu.  V každém modulu posluchač nejprve věnuje stanovený čas na prostudování studijního textu, promyslí si aplikace získaných znalostí ve své praxi a vypracuje na toto téma semestrální projekt v rozsahu cca pěti stran, podle svého zaměření.
Po absolvování všech modulů zpracuje posluchač disertační práci, jejímž základem budou průběžné projekty a osobní cíle posluchače.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti v rámci týmu slevu na školném po individuální dohodě.

Studium všech účastníků je zakončeno slavnostní promocí. Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Školné:

Školné platí student v měsíčních splátkách – viz školné MSc.

Obsah studia
První semestr
Strategické řízení ochrany osobních údajů (GDPR)
Kybernetická bezpečnost vzdělávacích institucí
Kybernetická bezpečnost dětí  
Kybernetické hrozby dnes a v blízké budoucnosti
Počítačové sítě a jejich zranitelnost
Druhý semestr
Co nás čeká - bezpečnost 5G sítí
Využití cloudů ke zvýšení bezpečnosti dat ve vzdělávacích institucích
Ochrana vzdělávacích institucí proti hrozbám ze sociálních sítí
Umělá inteligence
Disertační práce

Bližší informace obdrží posluchač při zahájení studia.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Novinky

Ukázka závěrečných prací