Příjemnou noc, dnes je sobota 27.5.2017, Svátek má Valdemar a zítra Vilém

 

Master of Science

Specializace : Aplikovaná informatika

Profesní titul: MSc.

Základní informace

  • MA_3Akreditace:
    • AAHEA USA, výstupem je titul MSc.
    • MŠMT ČR, zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 60, výstupem je osvědčení
  • Délka studia: dva roky
  • Místo studia: kampus EPI Hodonín
  • Forma studia: prezenční
  • Harmonogram: jedna sobota v měsíci

 

Přijímáme přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18 bez přijímací zkoušky.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Přihláška ke studiu

 

Podmínky přijetí ke studiu

ma_1

Tento dvouletý studijní obor byl akreditován pod prestižní akreditační agenturou AAHEA v USA. Student studuje také podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb, § 60. Získané kredity může využít do 60 % v graduovaném studiu na univerzitě. Studovat v něm mohou absolventi vysokoškolského studia (Bc., Ing., Mgr., atd. z oblasti informatiky nebo příbuzného technického, nebo přírodovědného studijního oboru), kteří si chtějí posílit kvalifikaci a doplnit další profesní titul.

Specializace studia

Obsah studia je dán profesním standardem pracovníků IT ve vyspělých zemích. Vzdělávání obsahuje mimo složku profesní též složku rozvoje osobnosti IT pracovníka. Absolvent je připravován do vedoucích funkcí v malých a středních týmech IT, ale též v top managementu na pozicích, na nichž implantuje technologie digitální ekonomiky.
Posluchač se může v průběhu studia specializovat v povinně volitelných předmětech buď na specializaci Business a informatika, nebo na specializaci Informatika v podniku. Absolvent obdrží titul MSc. pod akreditací AAHEA USA a osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách.

Business a informatika

msc_2

Specializace Business a informatika je určena pro podnikatele, manažery a specialisty na ekonomiku, kteří již v současné době bez moderních IT technologií nemohou pracovat. Je zaměřená na plnou podporu všech oddělení podniku nejmodernějšími prostředky a software, na specializované software účetnictví, na projektování procesů rozvoje kvality v podnikových procesech. Absolvent je připraven ve spolupráci se specialisty zavádět podnikový informační systém a a udržovat jeho rozvoj, využívat software a technologie modelování podnikové ekonomiky a manažerských procesů pro svoji práci i pro top management firmy.

 

Informatika v podniku

msc_3

Specializace Informatika v podniku je zaměřená na správu informačního systému podniku (správce sítí, projektant podnikového informačního systému atd.), nebo na oblast programování, včetně internetových technologií.

Absolventi jsou připraveni vést pracovní týmy programátorů, řídit rozvoj a údržbu informačních technologií ve firmě, nebo pracovat jako projektanti v oblasti IT. Jsou připraveni pracovat ve výzkumu a ve vývojových laboratořích IT.

 

Obsah studia

I. ročník

Předmět

Etapa výuky

Kredity

Počet hodin ZS

Počet hodin LS

ZS/LS

Předměty povinné

Informační systémy

16

16

7/7

Jazyk anglický

12

12

5/5

Business inteligence

16

--

8/-

Management kvality

--

16

-/8

Povinně volitelný předmět - specializace Business a informatika

Ekonomické modely

16

16

5/5

Finanční analýza

16

16

5/5

Knowledge Management

16

--

5/-

Inovace a řízení změn

--

16

-/5

Povinně volitelný předmět - specializace Informatika v podniku

Paralelní struktury a modely

16

16

5/5

Objektově orientované programování I.

16

16

5/5

Management bezpečnosti ICT

16

16

5/5

Architektura a údržba sítí I.

16

16

5/5

 

II. ročník

Předmět

Etapa výuky

Kredity

Počet hodin ZS

Počet hodin LS

ZS/LS

Předměty povinné

Datamining

12

14

5/6

Jazyk anglický

12

12

5/5

Diplomový seminář

10

30

5/14

Internetové technologie

12

14

5/5

Povinně volitelný předmět - specializace Business a informatika

Simulation analysis

18

--

5/-

Manažerské účetnictví

18

--

5/-

Risk Management

18

--

5/-

Povinně volitelný předmět - specializace Informatika v podniku

Objektově orientované programování II.

18

--

5/-

Architektura a údržba sítí II.

18

--

5/-

Internetový obchod a internetový marketing

18

--

5/-

 

Systém studia

msc_4

Výuka probíhá dva víkendy v měsíci (sobota a neděle) na našem kampusu v Hodoníně. U některých předmětů je teorie zpracována formou videonahrávek a elektronických textů. Vše s využitím mobilních technologií. Videonahrávku si posluchač poslechne doma, v zaměstnání nebo kdekoliv má čas a na semináři teorii aplikuje do své práce.

Součástí zkoušky je obvykle semestrální práce, kterou posluchač obhájí.

Studium je ukončeno závěrečnou diplomovou zkouškou.

 

 

foto Pro více informací volejte na tel.: +420 606 301 224
nebo píšte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání