Příjemnou noc, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MBA
Master of Business Administration

Osobnostní rozvoj lídra
Personality development of the leader


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Personality development of the leader. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

bw-1

Zatímco 17. až 20. století bylo zaměřeno na materiální stránku života civilizace, bude následující období 21. století věnováno duchovnímu rozvoji člověka. Ti lídři, kteří chtějí uvést svoji instituci do nového věku, se již dnes snaží pracovat na svém osobním rozvoji. Toto studium je určeno všem manažerům, podnikatelům, jednatelům a všem znalostním pracovníkům, kteří mají zájem uvolnit svůj osobnostní potenciál a osobnostní potenciál svých spolupracovníků.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí ke studiu mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia:

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.


Informace o systému a cílech studia:

leader-3

Nabízíme Vám exkluzivní studijní program, jehož cílem je dát Vám možnost pracovat na rozvoji své osobnosti a vybudovat si  nové pojetí strategického řízení v souladu s rychle se měnícím sociálním a podnikatelským prostředím.  Doposud se manažeři většinou věnují technikám řízení procesů a práci s lidmi. Přichází však doba, kdy se budou muset mnohem více věnovat sami sobě. Ne nadarmo měli moudří antičtí Řekové na vstupu do svých svatyň heslo „Poznej sám sebe“.

Studium Vám může pomoci odhalit Váš nekonečný potenciál, který jen čeká, kdy jej uvolníte.

Stále více manažerů je nově nastupujícími pracovními podmínkami v jejich práci mimořádně silně stresováno. Mnozí si pokládají otázku: jak dlouho toto tempo vydržím? Řešením je inovovat si svůj dosavadní životní styl tak, aby Vám pomáhal chránit Vaše  duševní i fyzické zdraví. A toho chceme také dosáhnout.

Studium probíhá prostřednictvím internetových technologií. Každý měsíc dostanete studijní dokumentaci prostřednictvím internetu a vy si můžete studovat, kdy vám to vyhovuje, a odkudkoliv – z domu, z pracoviště, z chaty atd.  Snažíme se o to, abyste vše, co studujete, ihned aplikoval na svoji praxi. Samozřejmě, že vždy vycházíte ze svých dosavadních životních a profesních zkušeností.

Studijní materiály jsou koncipovány tak, aby Vám zpřístupnili současné pojetí specialisty z oboru a také nastínili očekávanou budoucnost.

Po prostudování dokumentace na konci měsíce si zpracujete v krátkém dokumentu shrnutí toho, jak můžete nové znalosti operativně využít. Tento stručný dokument odešlete tutorovi k vyhodnocení.

Na konci studia vypracujete disertační práci, ve které zpracujete problém, na který hledáte v rámci zaměstnavatele řešení, nebo vás toto téma zajímá.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Disertační práci obhájíte pře komisí, složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Obsah studia:
Modul č. 1 
Pozitivní lídr
Manipulace
Niterný leadership
Pozitivní komunikace
Osobnostní rozvoj lídra I
 Modul č. 2
Osobnostní rozvoj lídra II
Manažerská etika
Využití sociálních sítí v práci podnikatele a manažera.
Vývoj umělé inteligence a vliv na rozvoj podniku a institucí státní správy
Jak psát disertační práci

 

Celé studium i přístup vzdělávacího pracoviště k posluchačům, ale i posluchačů k tutorům je vysoce profesionální a korektní.

Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obsahy MBA ORL

Pozitivní lídr                       

Tento modul má pomoci manažerovi dosáhnout nejen toho, aby jej jeho okolí považovalo za pozitivní osobnost, ale především toho, aby byl pro své okolí zdrojem pozitivního myšlení. Manažer si má vybudovat model svůj individuální model rozvoje  svého pozitivního myšlení. Je veden k tomu, aby si vybudoval takový přístup k životu, k sobě samému, ke svému pracovnímu týmu a komunitě, aby se stal učitelem, koučem a lídrem, aby svůj tým řídil s nadhledem a s úsměvem. Navození pozitivní atmosféry, kterou má v týmu dosáhnout vždy vede ke zvýšení výkonnosti týmu, zvýšení personální stabilitě a k lepšímu prožíví´ání života všech členů týmu. V tomto kurzu si má posluchač promaslet, jaký model zvolí a a jaká opatření začne ve své práci realizovat.

Manipulace          

Žijeme v době, kdy neustále čelíme manipulaci.  Manipulace je společenským jevem od počátku civilizace, ale současný rozsah je mimořádný.  Masmédia globálně využívají manipulace občanů proto, aby si udržela pozornost.  Příběhy, které čtenářům podávají, jsou často nepravdivé a smyšlené. Manipulují vlády, aby dostaly pro své cíle občany, kteří jim věří.  Tento přístup k pravdě a realitě na počátku 21. století se přenáší do běžného života lidí. S manipulací se setkáváme v zaměstnání a často i v soukromí, v rodinných vztazích.

Cílem každé manipulace je dosažení cílů manipulátora na úkor ostatních lidí. S manipulací se musíme naučit žít.

Manipulátorskému chování v podniku mohou vedoucí pracovníci zabránit tehdy, když mají kompetence, jak manipulátora poznat a jak jeho manipulacím zamezit. Zkušenosti mnoha manažerů ukazují, že jeden manipulátor může zničit dobře fungující pracovní kolektiv. Stojí tedy za to, aby se manažeři s problematikou a zkušenostmi svých kolegů s tímto fenoménem seznámili.

Ještě tragičtější dopady má manipulace na soukromé vztahy. I tam se fenomén manipulace zabydluje a jeho výsledkem mohou být mnohá osobní zklamání. Všichni lidé by měli ve svém zájmu vědět, co to je manipulace, jak je i intuitivně lákavá a na počátku jen úsměvná, jak nenápadně začíná a jak ji již v počátku zastavit.

Tento modul si klade za cíl s využitím reálných dokumentů, bez jakékoliv manipulace, nabídnout manažerům a podnikatelům možnost vybudovat si potřebné kompetence, jak se v současném sociálním prostředí alespoň částečně manipulaci bránit.

Posluchač se naučí chránit nejen sebe, ale také své spolupracovníky, své rodiny, děti a své spoluobčany., protože platí, že nikdo vám nepomůže. Ochránit se proti skrytým manipulátorům musíte sami.

Niterní leadership

Základy leadershipu ve škole, MBTI, vedení a řízení, dovednosti leadera, kultura školy, principy rozvoje leadershipu, typologie osobnosti, budování sebedůvěry a překonání nesmělosti, jak získat důvěru okolí, sedm návyků vůdčích osobností podle Coveye, od efektivnosti k výjimečnosti,  niterní leadership   čtyři potenciály člověka, jak se stát niterním leaderem a budovat kariéru, jak vychovávat leadery. To jsou stručně vyjmenované oblasti, které musí zvládnout každý lídt. Základem úspěšnosti lídara je ale vnitřní emoční dispoozice, úcta k lidem, sociální cítění a snaha pomáhat. I to je cíle tohoto moduliu.

Pozitivní komunikace

V tomto kurzu se budeme zabývat problematikou sociálního vnímání, rozumovým a emotivním jednáním, druhy komunikace, základy efektivní komunikace, aktivním nasloucháním, komunikačními modely, zvládáním námitek, argumentací a jejími druhy, verbální a nonverbální komunikací. Základním principem pozitivní komunikace je vytváření přátelského prostředí. Pokud posluchač instaluje své nové informace, může u svých spolupracovníků dosáhnout významného zvýšení jejich výkonnosti a spokojenosti. To je významným faktorem pro udržení těch nejlepších pracovníků ve svém týtmu. 

Osobnostní rozvoj lídra I                     

Řada manažerů si v denním chvatu jen málo uvědomuje, jak významnou se dnes stává potřeba pracovat na sobě v duchovní oblasti a podvědomě se tomu brání.  Většina českých manažerů má vynikající znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, logistiky, robotizace, financí a controllingu, jazykové vybavenosti, řízení procesů a kvality, organizace firem. V oblasti tzv. „tvrdých dovedností“ dosahují kapitáni našeho průmyslu světové úrovně.

Avšak obecně manažerská kultura, stejně jako je tomu s kulturou naší společnosti, pokulhává. Pokulhává především v oblasti osobnostního, především duchovního rozvoje lidí. Při vzdělávání manažerů ve školách i v kurzech jsou vyučovány a preferovány jednoduché návody a rychlé výsledky, které jsou však jen povrchní a v řadě situací nefungují. To, co stačilo na počátku 21. století, dnes již nestačí.

Cílem tohoto modulu je dát možnost čtenáři - manažerům, podnikatelům, specialistům a každému, udělat si trošičku jiný pohled na život. Žádná skoková změna v myšlení lidí není obvykle úspěšná. Ale postupná změna na základě poznání a přesvědčení bývá úspěšná vždy. O této změně rozhodujete vy osobně. Dejte svému mozku v tomto modulu možnost, ale i čas vašemu podvědomí přizpůsobit se vývoji prostředí, v němž žijeme.

Jestliže mají naši absolventi  vést lidi na vysoké úrovni, potřebuji mít  vyšší cíle, než jenom ekonomické. Nestačí být „pouze“ odborníkem. Každý šéf by měl být do jisté míry osvícenou osobností, která rozumí sobě i druhým lidem a chápe svou manažerskou roli jako poslání ve všech jejích aspektech. Každý šéf by měl být pro své spolupracovníky a komunitu učitelem a legendou.

Tento modul je určen pro ty manažery, kteří mají zájem se postavit do čela tohoto vývoje.

Osobnostní rozvoj lídra II  

Tento modul je určen všem lidem, protože ty oblasti našeho duchovního života, které popisujeme, a které jsme schopni, pokud jim věnujeme pozornost, rozvíjet, prožívají lidé bez rozdílu náboženství i ateisté. Je v nás a kolem nás něco, co určuje náš duševní život. Je mimo nás i v nás něco, co nám může být velice užitečné, pokud se s tímto nadvědomím naučíme zacházet a spolupracovat a smysluplně tak ovlivňovat svůj osud.

Duchovností lze chápat schopnost nadčasového vnímání světa člověkem. Naučit se pečovat a rozvíjet duchovno má smysl, například i proto, že všichni víme, že pro duševní zdraví je velice důležitá schopnost akceptovat duchovní svět.

Jedním z nástrojů práce s naším duchovní“já“ je meditace. Meditací rozumíme činnosti, jejichž cílem je prohloubit soustředění a změna stavu vědomí a kultuře mysli.

Cílem tohoto module je proto pomoci manažerům ovlivnit svůj duchovní svět, cíleně jej rozvíjet a naučit se vytvořit si svůj svět a vnitřní pohodu.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Využití sociálních sítí v práci podnikatele a manažera              

Pro manažera a podnikatele, ale i pro každého z nás představují sociální sítě významný fenomén. Vždyť  správný online marketing je pro firmy zlatým dolem. A dnes už si jen málokdo umí představit online marketing bez sociálních sítí. K tomuto cíli směřuje koncepce tohoto modulu, který obsahuje témata, jako je úvod do problematiky sociálních sítí, sociální sítě a soukromí, sociální sítě a etické a sociální problémy, sociální sítě a rizika, využití sociálních sítí v práci podnikatele, strategie pro sociální sítě, sociální media, zaměstnanci a zaměstnavatel. Po prostudování této literatury si může manažer a podnikatel vytvořit svůj model začlenění sociálních sítí do svého business programu a také vnitřní směrnice pro působení zaměstnanců na sociálních sítích.

Vývoj umělé inteligence a vliv na rozvoj podniku a institucí státní správy

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Právě nyní  stojíme na prahu zhruba dvouletého „okna“, ve kterém se prosadí noví oboroví leadeři – firmy, které budou schopné ve své práci využívat přínosů umělé inteleigence. V delším výhledu dojde ke stabilizaci vývoje a průnik na tento trh bude podstatně těžší. Otvírá se zde hrozba a zároveň příležitost pro české podniky. Konkurence, zejména z asijských trhů, dravě zavádí AI technologie. Kdo nebude stačit tempu, odejde během pěti let z trhu. Proto vedeme naše posluchače k tomu, aby si na základě současných informací a AI technologií začali se svými spolupracovníky promýšlet, jak tuto technologii využívat ve své firmě.

Jak psát disertační práci 

V tomto modulu pomáháme posluchačům zvládnout metodiku psaní disertační práce. Musí zvládnout nejen projektování cílů a obsahu, ale také vyhledávání a práci se zdroji, analýzu dostupných informací, správné formulace, citace zdrojů, kritickou analýzu komplexity práce, práci s vedoucím práce, grafické technologie atd.  Výstupem je potom práce, která presentuje autora a kterou lze bez obavy presentovat  při konkurzech. Základním požadavkem na téma disertační práce je, aby byl zpracován problém, který určitý uživatel potřebuje na úrovni současného poznání vyřešit. Posluchači si často řeší takové problémy, které právě oni potřebují vyřešit.

Novinky

Ukázka závěrečných prací