Příjemnou noc, dnes je sobota 27.5.2017, Svátek má Valdemar a zítra Vilém

 

 

Master of Arts

Specializace : Ekonomika a obchod

Profesní titul: MA

Základní informace

  • MA_3Akreditace:
    • AAHEA USA, výstupem je titul MA
    • MŠMT ČR, zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 60, výstupem je osvědčení
  • Délka studia: dva roky
  • Místo studia: kampus EPI Hodonín
  • Forma studia: prezenční
  • Harmonogram: jedna sobota v měsíci

 

 

Přijímáme přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18 bez přijímací zkoušky.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Přihláška ke studiu

 

ma_1

Podmínky přijetí ke studiu

Tento dvouletý studijní obor (Ekonomika a obchod) byl akreditován pod prestižní akreditační agenturou AAHEA v USA. Student studuje také podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb, § 60. Získané kredity může využít do 60 % v graduovaném studiu na univerzitě. Studovat v něm mohou absolventi vysokoškolského studia (Bc., Ing., Mgr., JUDr., atd.), kteří si chtějí posílit kvalifikaci a doplnit další profesní titul.

Specializace

Specializace manažersko-obchodní

ma_2

Ve specializaci manažersko-obchodní si posluchač může vybudovat svůj odborný profil vhodnou kombinací povinných volitelných předmětů. Může se zaměřit na rozvoj manažerských kompetencí v oblasti inovace a řízení změn, leadershipu a strategického vyjednávání, aplikaci etiky a CSB do práce manažera. Posluchač získá znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti ekonomiky a managementu. V oblasti obchodních kompetencí může ovládnout současné pojetí zahraničního obchodu a mezinárodních obchodních operací. Pro firmu je velikým přínosem, pokud ovládne kompetence tvořivě využívat internetové technologie, včetně internetového marketingu. Pokud chce působit na mezinárodním trhu, může ovládnout potřebný rozsah znalostí mezinárodního práva a práva EU.

Specializace na účetnictví a daně

ma_3

Ve specializaci účetnictví a daně posluchač může vybudovat svůj odborný profil vhodnou kombinací povinných volitelných předmětů. Může se zaměřit na rozvoj daňové problematiky v oblasti přímých a nepřímých daní, účetnictví v oblasti mzdové problematiky, mezinárodních účetních standardů, problematiku vedení účetnictví v neziskové (příspěvkové) organizaci a reportingu. Posluchač získá pevné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti finančního řízení podniku a výkaznictví v problematice sestavování a vyhodnocování uzávěrek. Dále dokáže vyhodnotit výkonnost podniku na základě finanční analýzy a dle IAS a IFRS.

 

Obsah studia

Obsah studia je dán profesním standardem manažerů ve vyspělých zemích. Vzdělávání obsahuje mimo složku profesní též složku rozvoje osobnosti manažera. Absolvent je připravován na vedoucí funkce v malých a středních podnicích. Studium je určeno těm podnikatelům a manažerům, kteří usilují o profesní zahraniční titul.
Posluchač se může v průběhu studia specializovat buď na specializaci manažersko-obchodní, nebo na specializaci účetnictví a daně. Absolvent obdrží titul MA pod akreditací AAHEA USA a osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách.

 

I. ročník

Předmět

Etapa výuky

Kredity

Počet hodin ZS

Počet hodin LS

ZS/LS

Předměty povinné

Jazyk anglický

12

12

5/5

Informační systémy

12

12

5/5

Gnozeologie vědy

14

--

5/-

Řízení lidských zdrojů

14

--

5/-

Management kvality

--

16

-/5

Právo v podnikání

--

14

-/5

Povinně volitelný předmět - specializace Manažersko-obchodní

Knowledge management

16

--

5/-

Komunikační a obchodní dovednosti

16

--

5/-

Krizové řízení podniku

16

--

5/-

Inovace a řízení změn

--

16

-/5

Internetový obchod a internetový marketing

--

16

-/5

Mezinárodní obchod

--

16

-/5

Povinně volitelný předmět - specializace Účetnictví a daně

Účetnictví

16

16

5/5

Daně a daňová optimalizace

16

16

5/5

 

II. ročník

Předmět

Etapa výuky

Kredity

Počet hodin ZS

Počet hodin LS

ZS/LS

Předměty povinné

Jazyk anglický

12

12

5/5

Risk management

18

--

5/-

Sociologie pro ekonomy a manažery

--

16

-/5

Diplomový seminář

10

30

5/14

Slučování a dělení firem

14

--

5/-

Praxe

--

24

-/6

Povinně volitelný předmět - specializace Manažersko-obchodní

Manažerské účetnictví

16

--

5/-

Manažerská etika

16

--

5/-

Zahraniční obchod

16

--

5/-

Ruský jazyk

16

--

5/-

Povinně volitelný předmět - specializace Účetnictví a daně

Mezinárodní účetní standardy

16

--

5/-

Intrastat a DPH

16

--

5/-

Likvidace a konkurzy podniku

16

--

5/-

Manažerské účetnictví

16

--

5/-

 

Systém studia

ma_4

Výuka probíhá dva víkendy v měsíci (sobota a neděle) na našem kampusu v Hodoníně. U mnoha předmětů je teorie zpracována formou videonahrávek a elektronických textů. Vše s využitím mobilních technologií. Videonahrávku si posluchač poslechne doma, v práci nebo kdekoliv má čas a na semináři teorii aplikuje do své práce. Posluchači obhajují své závěry a doporučení před svými kolegy a za vedení učitele.

Součástí zkoušky je obvykle semestrální práce, kterou posluchač obhájí.

Studium je ukončeno závěrečnou diplomovou zkouškou.

 

 


foto Pro více informací volejte na tel.: +420 606 301 224
nebo píšte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání