Dobrý podvečer, dnes je středa 26.7.2017, Svátek má Anna a zítra Věroslav

 

Kurz pro vedoucí pracovníky veřejné správy

Název studijního oboru: Management a leadership pro vedoucí pracovníky veřejné správy
Studijní obor pro 21. století a digitální ekonomiku

 

Akreditace:    Ministerstvo vnitra ČR č. j. MV-82245-13/ODK-2016
Dvousemestrální, profesně orientované studium
Komu určeno: Vzdělávání vedoucích úředníků (podle § 27 zákona č. 312/2002 Sb.)
Místo studia: Kampus Hodonín

Přijímáme přihlášky ke studiu bez přijímací zkoušky. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Ke studiu se můžete přihlásit pomocí elektronické přihlášky zde:

Přihláška ke studiu

 

Cíl studia

rozhovor4Cílem vzdělávacího programu je napomoci v profesním rozvoji manažerům a vedoucím úředníkům veřejné správy v oblasti teorie řízení tak, aby si osvojili nejnovější poznatky z vědních oborů, které prezentují předměty studia, a tyto začlenili do plánování, organizování a řízení činností na svých pracovištích.

Manažerům pomůže nalézt individuální cestu budování mezilidských vztahů a individuálního  systému řízení, rozvinout si svůj komunikační systém se spolupracovníky i klienty, utřídit si přístupy a aplikace leadershipu, niterního leadershipu, managementu a marketingu a aplikovat je do své práce a práce svých spolupracovníků. Absolvent získá nejnovější poznatky z psychologie, sociologie, etiky, budování vnitřní kultury týmu, řízení lidských zdrojů, personalistiky a aplikace paradigmat pedagogiky do vedení týmů.

Program je projektován tak, aby posluchačům poskytl nejnovější poznatky i praktické kompetence pro situace, s nimiž se denně setkávají.

Mimo osvědčení pod akreditací Ministerstva vnitra ČR získá absolvent po splnění požadavků studia MBA i titul MBA pod akreditací AAHEA v USA.

Obsah studia a vyučující

 

První semestr:
Předmět: Počet hodin:
Efektivní komunikace 8 vyučovacích hodin
Leadership a niterní leadership 8 vyučovacích hodin
Management 8 vyučovacích hodin
Marketing 8 vyučovacích hodin
Psychologie a sociologie 8 vyučovacích hodin

 

Druhý semestr:
Předmět: Počet hodin:
Budování podnikové kultury a etiky firmy  8 vyučovacích hodin
Řízení lidských zdrojů a personalistika  8 vyučovacích hodin
Pracovní právo  8 vyučovacích hodin
Aplikace pedagogiky do práce manažera  8 vyučovacích hodin
Závěrečný seminář  8 vyučovacích hodin

 

Systém studia

dilny_1

Posluchač může studovat současně studijní program pod Ministerstvem vnitra ČR a studijní program MBA, který jsme akreditovali pod AAHEA USA. Obsah obou studií je shodný, jen málo se liší požadavky na závěr studia. Za studium pod akreditací AAHEA neúčtujeme žádné poplatky.

V obou případech dostane posluchač k dispozici kompletní studijní dokumentaci:

  • Elektronický studijní text
  • Videonahrávku
  • Samodiagnostický test

 

Pokud studuje posluchač pod akreditací Ministerstva vnitra ČR studijní program:

Studium probíhá podle harmonogramu tak, že posluchač na začátku měsíce dostane výše uvedenou studijní dokumentaci k předmětu, který je obsahem studia v tkampus_kmomto měsíci. Posluchač si prostuduje studijní text, může si pustit videonahrávku a přes internet z domu, ze svého pracoviště nebo odjinud vypracuje samodiagnostický test. Ten může opakovat tak dlouho, až jej splní. Při této práci si dobře promyslí teoretické základy příslušné disciplíny. Přednáška následně proběhne ve stanoveném termínu na EPI  a posluchači si mohou konzultovat problémy svého pracoviště, které v oblasti dané disciplíny řeší.

Přijímací zkouška se nekoná, ale vysoká škola přijme uchazeče jen do naplnění kapacity kurzu, v pořadí přijatých přihlášek.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci v rozsahu 25 stran a tuto obhájí při závěrečné zkoušce před zkušební komisí. Při vypracování si zajistí vedoucího závěrečné práce a oponenta z řad zkušených pracovníků veřejné správy. Absolvent dostane Osvědčení o absolvování studia Vzdělávání vedoucích úředníků (podle § 27 zákona), obecná část.

 

Pokud studuje posluchač navíc pod AAHEA MBA studium

Pokud chce posluchač splnit současně požadavky AAHEA USA na titul MBA, musí oproti výše uvedeným požadavkům Ministerstva vnitra ČR splnit navíc:

Na konci každého měsíce vypracovat a do svého adresáře uložit krátký projekt, v němž si promyslí, jak nově získané poznatky zapracuje do své práce a práce svých podřízených.

Závěrečná práce v tomto případě musí mít alespoň 40 stran a strukturu, která odpovídá závěrečné kvalifikaci vysokoškolského studia. Diplomy  jsou vydávány na slavnostní promoci.

Přijímací zkouška se nekoná, ale vysoká škola přijme uchazeče jen do naplnění kapacity kurzu, v pořadí přijatých přihlášek. Školné může uhradit zaměstnavatel.

 

Poplatky za studium může uhradit zaměstnavatel:

ei_den_4

Poplatek za přijímací řízení: 450,- Kč
Zápisné: 1 500,- Kč
Školné činí měsíčně (12 měsíců) 3 500,- Kč
Disertační zkouška 3 490,- Kč
Promoce 2 500,- Kč
Cena celkem
49 940,- Kč

 

Pokud se rozhodnete studovat u nás, rádi Vás v našem týmu uvítáme.

 

foto

Další informace: +420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání