Příjemnou noc, dnes je neděle 22.1.2017
Svátek má Slavomír a zítra Zdeněk

Naše soukromá vysoká škola se snaží vychovávat absolventy, kteří budou srovnatelní s absolventy prestižních soukromých vysokých škol ve světě. V celém výchovném řetězci jde o kvalitu, výkonnost, odpovědnost.

K naším paradigmatům patří:

  • odpovědnost studenta,
  • učící se organizace,
  • učení na produktivní práci,
  • kultura školy,
  • plné nasazení ICT,
  • plná nasazení výzkumu a publikace do práce studentů,
  • nasazovat jen technologie perspektivní pro společnost znalostí.

Během následujících pěti let chceme vybudovat moderní prestižní privátní vysokou školu, která bude poskytovat titul bakalář Bc. a alespoň jeden z následujících akademických a profesních titulů - MBA, MSc., Ing., Mgr. Absolventům středních škol i pracovníkům z praxe umožnit celoživotní vzdělávání.

Institucionálně i individuálně budeme pružně poskytovat podporu hospodářské i správní struktuře regionů, z nichž k nám budou přicházet studenti, v jejich technologickém i organizačním přechodu do 21. století.

V zájmu svých studentů chceme dosáhnout vedoucí pozice mezi vysokými školami v oblasti aplikací informačních a komunikačních technologií a aplikací moderních edukačních technologií, s přímým napojením na praxi, s individuálním přístupem ke každému studentovi. Mnohem výrazněji než jiné vysoké školy se chceme věnovat osobnosti studenta a jeho rozvoji. K tomu vytváříme a budeme realizovat potřebné projekty. Dosáhneme jedinečnosti právního vědomí našich absolventů.

Budeme usilovat, aby každý náš absolvent měl po skončení studia práci, a aby po celý život pokračoval ve svém dalším vzdělávání a rozvoji znalostí a dovedností. K tomu vybudujeme systém celoživotního vzdělávání.

Ke kultuře školy bude patřit vědomí nás všech, že absolvent zůstává součástí naší vysoké školy, kde může vznášet návrhy, doporučení a podílet se na jejím životě.

Všem akademickým pracovníkům vytvoříme příznivé podmínky pro růst po stránce odborné, pedagogické i vědecké. Pro region vychováme novou generaci vědeckých pracovníků se zaměřením na aplikovaný výzkum.

Vybudujeme společně přátelskou pracovní atmosféru, ve které učitelé i studenti budou projektovat strategii, prosazovat inovace, rozvíjet výzkum a publikace, v nichž každý z nich bude mít dostatek prostoru k realizaci vize a kde nikdo nebude mít prostor k tomu, aby komukoliv bránil v činnosti, která přispívá k realizaci vize v rámci možností instituce. Chceme, aby každý z nás cítil, že toto je jeho vysoká škola, že má svá práva a že za ni nese zodpovědnost.


Všichni společně budeme hledat příležitosti, které nám dává okolní turbulentní prostředí i netradiční formy mezinárodního prostředí a mezinárodní spolupráce.

Budoucnost vidíme v našich společných znalostech a dovednostech a ve společném zvládnutí umění řízení těchto znalostí.