Dobré dopoledne, dnes je čtvrtek 30.3.2017
Svátek má Arnošt a zítra Kvido

EPI je profesní vysoká škola, jejímž posláním je rozvíjet lidské zdroje pro instituce, především Zlínského a Jihomoravského kraje v oblasti digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové revoluce, internetu věcí, digitálních podnikových informačních systémů a digitalizovaných procesů v účetnictví, daních, obchodu, managementu a marketingu. EPI vybuduje systém transferu informací z těchto oblastí do podnikové sféry, do škol a institucí regionu.

Jako součást jedinečnosti bude dlouhodobě vyvíjet a realizovat výchovnou složku vzdělávacího procesu a stimulace rozvoje osobnosti posluchačů.
Stane se lídrem v aplikovaných oborových didaktikách pro profesní vysoké školy a v této oblasti se také zapojí do aplikovaného výzkumu a spolupráce se zahraničními vysokými školami.


1.    Vysoká škola má vymezeny strategické cíle z hlediska uskutečňované vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, mezinárodní spolupráce v těchto činnostech, rozvoje vysoké školy a z hlediska podpůrných aktivit potřebných pro tyto činnosti.

Strategické cíle:

 • Vybudovat v rámci aplikovaného výzkumu a uvést do vzdělávacího procesu e-learningové technologie a laboratoře
 • Participovat na rozvoji lidských zdrojů institucí Zlínského a Jihomoravského
 • Podporovat aplikace strategie Evropa 2020, Digitální agenda (EU), Strategie digitální  gramotnosti ČR na období 2015 až 2020  (MŠMT ČR) do škol, podniků,     institucí
 • Vyprojektovat a akreditovat a spustit v regionu inovované programy FaD a MMZO na podmínky jednotného digitálního trhu a digitální ekonomiky.
 • Začlenit tuto problematiku do systému pedagogických studií DPS
 • Pro přechod na digitální ekonomiku zajistit transformaci pojetí studia odborných předmětů, propojit studium informačních a digitálních technologií s managementem, marketingem, obchodními činnostmi, podnikovými informačními systémy
 • Propojit aplikovaný výzkum s podniky a zahraničními partnery
 • Digitální technologie nasadit v plném rozsahu do vzdělávacího procesu.
 • V regionech a ve vzdělávací činnosti realizovat opatření pro plné nasazení  programů na realizaci digitálního vzdělávání – viz Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR)
 • Zaměřit aplikovaný výzkum ve spolupráci s podnikovou sférou a zahraničními partnery na  vybudování oborových didaktik a inovaci procesů vzdělávání pracujících a publikace výstupů na zahraničních konferencích
 • Zaměřit aplikovaný výzkum cílů, obsahu a metodiky rozvoje osobnosti studenta profesní vysoké školy pro období čtvrté průmyslové revoluce ve spolupráci s podnikovou sférou a zahraničními partnery.
 • Vybudovat technologie distančního vzdělávání pro pracující.
 • Významně posílit kapacity a obsah  CŽV
 • Systematicky rozvíjet společenskou odpovědnost
 • Zajistit transfer informací o vývoji nových technologií v oblasti digitální ekonomiky, jednotného digitálního trhu, čtvrté průmyslové revoluce, IoT atd. v regionu.

 

2.    Vysoká škola má vymezen soubor ukazatelů sledující naplňování cílů vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy odpovídající jejímu poslání, strategii a řízení. Tyto ukazatele zahrnují též mezinárodní spolupráci, rozvoj vysoké školy a podpůrné aktivity potřebné pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti.

Ukazatelé a kritéria hodnocení naplňování cílů vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy
Strategické cíle:


Cíl č. 1  

                                    
Vybudovat v rámci aplikovaného výzkumu a uvést do vzdělávacího procesu e-learningové technologie a laboratoře

Ukazatel:
Vybudovat v rámci aplikovaného výzkumu a uvést do vzdělávacího procesu e-learningové technologie a laboratoře:
-    Laboratoř matematicko-ekonomických metod
-    Laboratoř počítačových sítí a mikrokontrolérů
-    Laboratoř operačních systémů
-    Laboratoř programovacích technik
-    Laboratoř IoT a bezpečnosti dat
-    Laboratoř elektroniky a digitálních obvodů
-    Laboratoř architektury počítačů
-    Laboratoř robotiky
-    Laboratoř automatizace
-    Elearningový kurz digitální gramotnosti

Kritéria hodnocení:
Dodržení termínů technické realizace a nasazení do výuky
Kvalita dokumentace a výukových materiálů
Hodnocení studenty


Cíl č. 2 

                                       
Participovat na rozvoji lidských zdrojů institucí Zlínského a Jihomoravského kraje

Ukazatel:
Výuka studentů – pracujících
Vydávání ICSC, ACTA
Transfér znalostí do škol
Vzdělávání učitelů

Kritéria hodnocení:
Hodnocení uživatelů

Cíl č. 3          

                               
Podporovat aplikace strategie Evropa 2020, Digitální agenda (EU), Strategie digitální  gramotnosti ČR na období 2015 až 2020  (MŠMT ČR) do škol, podniků,   institucí do graduovaného studia všech forem studia.

Ukazatel:
Rozpracovat na podmínky regionu
Začlenit do výuky.
ICSC, ACTA

Kritéria hodnocení:
Hodnocení klientů

Cíl č. 4 

                                         
Vyprojektovat a akreditovat a spustit v regionu inovované programy FaD a MMZO na podmínky jednotného digitálního trhu a digitální ekonomiky.

Ukazatel:
Projekty

Kritéria hodnocení:
Akreditace
Zájem o obory
Hodnocení studentů

Cíl č. 5                                          

Začlenit problematiku aplikace strategie Evropa 2020, Digitální agenda (EU), Strategie digitální  gramotnosti ČR na období 2015 až 2020  (MŠMT ČR) do škol, podniků, institucí do systému pedagogických studií DPS

Ukazatel:
Zapracovat do výuky
Vypracovat metodiku

Kritéria hodnocení:
Spokojenost studentů

Cíl č. 6  

                                        
Pro přechod na digitální ekonomiku zajistit transformaci pojetí studia odborných předmětů, propojit studium informačních a digitálních technologií s managementem, marketingem, obchodními činnostmi, podnikovými informačními systémy

Ukazatel:
Inovovat studijní texty

Kritéria hodnocení:
Počet bakalářských prací s touto tématikou.
Hodnocení praxe.

Cíl č. 7  

                                      

Propojit aplikovaný výzkum s podniky a zahraničními partnery

Ukazatel:
Počet společných prací

Kritéria hodnocení:
Vyhodnocení přínosu těchto prací pro zadavatele.

Cíl č. 8 

                                       
Digitální technologie nasadit v plném rozsahu do vzdělávacího procesu.

Ukazatel:
Rozsah transformace studijních technologií.

Kritéria hodnocení:
Hodnocení studentů.

Cíl č. 9   

                                     
V regionech a ve vzdělávací činnosti realizovat opatření pro plné nasazení programů na realizaci digitálního vzdělávání – viz Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (MŠMT ČR)

Ukazatel:
Rozsah transformace studijních technologií.

Kritéria hodnocení:
Hodnocení studentů.

Cíl č. 10 

                                   
Zaměřit aplikovaný výzkum ve spolupráci s podnikovou sférou a zahraničními partnery na  vybudování oborových didaktik a inovaci procesů vzdělávání pracujících a publikace výstupů na zahraničních konferencích

Ukazatel:
Rozsah změny studijní dokumentace.

Kritéria hodnocení:
Hodnocení studentů.

Cíl č. 11 

                                       
Zaměřit aplikovaný výzkum cílů, obsahu a metodiky rozvoje osobnosti studenta profesní vysoké školy pro období čtvrté průmyslové revoluce ve spolupráci s podnikovou sférou a zahraničními partnery.

Ukazatel:
Rozsah změny studijní dokumentace.

Kritéria hodnocení:
Hodnocení studentů.

Cíl č. 12  

                                      
Vybudovat technologie distančního vzdělávání pro pracující.

Ukazatel:
Kompletní dokumentace pro distanční studium

Kritéria hodnocení:
Akreditace
Spokojenost studentů

Cíl č. 13  

                                      
Významně posílit kapacity a obsah  CŽV

Ukazatel:
Posílit marketing

Kritéria hodnocení:
Nárůst počtu studentů CŽV

Cíl č. 14     

                                  
Systematicky rozvíjet  společenskou odpovědnost

Ukazatel:
Popis a realizace harmonogramu akcí.

Kritéria hodnocení:
Hodnocení veřejností.

Cíl č. 15     

                                  
Zajistit transfer informací o vývoji nových technologií v oblasti digitální ekonomiky, jednotného digitálního trhu, čtvrté průmyslové revoluce, IoT atd. v regionu.

Ukazatel:
ICSC, ACTA, akce pro veřejnost

Kritéria hodnocení:
Kvalita a počty akcí, počet uživatelů