Dobrý večer, dnes je neděle 16.6.2019, Svátek má Zbyněk a zítra Adolf

Jedinečností naší vysoké školy je plná elektronizace studia i řízení vzdělávacích procesů.


Student má k dispozici kvalitní e-learningové technologie, které obsahují elektronické studijní texty pro všechny předměty, samodagnostické testy. Může využívat videonahrávky i distanční aplikace. Veškeré studium je profesně orientované a vychází z kompetencí, které absolvent potřebuje v pracovních pozicích v podnicích a veřejné správě. Na začátku výuky předmětu je student vždy seznámen s tím, ve kterých pracovních pozicích studiem získané znalosti a dovednosti a kompetence využije. Pracující studenti neustále aplikují studium do své práce, ve prospěch své kariéry a rozvoj svého podniku. Vedoucí pracovníci a jednatelé využívají studium pro rozvoj své firmy a svého týmu. Na akademické půdě řeší své pracovní problémy. Studenti denní formy studia mají k dispozic cvičení,na nichž simulují situace v podnikové praxi a aplikují znalosti na řízené praxi.

Celé studium zásadně rozvíjí informační a jazykové kompetence posluchače, protože se domníváme, že pro budoucí kariéru jsou stejně důležité, jako znalosti příslušné profese. Většina práce specialistů a manažerů se odehrává ve virtálním prostředí počítačových sítí a IT technologií, komunikace uvnitř i vně podniku se taktéž přesouvá do tohoto prostředí.

EPI disponuje speciálními technologiemi, které vyvinulo pro vzdělávání absolventů ze SOU, OA, SPŠ, ale i lidí,kteří mají již dlouho po skončení vysoké školy, včetně střední a starší generace. Tyto technologie zabezpečují úspěšnost těchto kategorií v jazyku anglickém a v matematice.

V průběhu studia studenti mohou řešit nejen problémy svého zaměstnavatele, ale mohou se také podílet na úlohách našeho Interního grantového systému. Prakticky všichni absolventi zahájili publikaci pod ISBN.

Novinky

Den otevřených dveří

31. 8. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací