Příjemnou noc, dnes je neděle 22.1.2017
Svátek má Slavomír a zítra Zdeněk

K vizi si akademická obec stanovila strategické cíle, které postihují oblasti:

 • vzdělávacích činností, oborových a předmětových didaktik, e-learningových a distančních technologií, studijní dokumentace,
 • rozvoje studijních oborů, jejich propojení s praxí, podpora podniků, z nichž k nám studenti přichází,
 • výzkumu, vývoje, tvůrčí činnosti a publikace pracovníků – především Interní grantový systém.

Tyto cíle jsou v plánovacím systému jednotlivých útvarů vysoké školy implantovány do jejich ročního plánu práce, plánu úkolů na příslušný semestr a na měsíc.

EPI, s.r.o. realizuje svůj didaktický koncept:
Bakalářské studijní obory „Management a marketing zahraničního obchodu“ a „Finance a daně“ jsou vhodné pro studenty prezenční i kombinované formy. Při jejich realizaci jsou využívány e-learningové technologie i naše zkušenosti z vývoje distanční formy studia. Cílem didaktického konceptu je odpovědět na otázky, které mají být základem vize a mantinely pro konstrukci všech cílů a strategických i provozních dokumentů naší vysoké školy a studijních programů.

Základním východiskem didaktického konceptu naší vysoké školy a tedy i tohoto programu je Delorsova zpráva Mezinárodní komise UNESCO „Čtyři pilíře vzdělávání pro 21. století“:

 1. Učit se získávat vědomosti.
 2. Učit se jednat.
 3. Učit se soužití.
 4. Učit se pro život.

K realizaci těchto cílů jsme si stanovili následující obecné cíle:
Při své práci vycházíme z prognózy toho, co bude náš absolvent potřebovat pro svůj osobní i profesní život za 10 let po skončení naší vysoké školy. Našim názorem je, že absolvent v té době bude potřebovat:

 • sociální kompetence pro řízení svého osobního života,
 • schopnost a ochota převzít odpovědnost za sebe a za své okolí,
 • schopnost kvalitně si řídit svůj osobní život,
 • schopnost celoživotního rozvíjení osobnosti a profesních kompetencí,
 • sociální kompetence pro participaci na životě a na řízení komunity,
 • ochotu a schopnost převzít odpovědnost za rozvoj komunity,
 • ochotu a schopnost podílet se na řízení společnosti a určování jejího vývoje,
 • schopnost soužití s ostatními členy komunity a pracovních týmů,
 • profesní kompetence,
 • schopnost komunikace v cizích jazycích,
 • schopnost komunikace (prezentovat a obhájit své názory a návrhy),
 • schopnost práce s ICT,