Dobrý večer, dnes je sobota 19.9.2020, Svátek má Zita a zítra Oleg

EPI s.r.o. uskutečňuje studijní program Informatika se studijními obory Ekonomická informatika a Informační technologie

Typ: bakalářský
Formy výuky: prezenční, kombinovaná

Profil studijního oboru Ekonomická informatika:

Tříletý bakalářský studijní obor Ekonomická informatika (EI) je zaměřen na výchovu bakaláře jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro oblast informatiky s výraznou návazností na informační a ekonomické systémy. Obsah studia vychází ze standardních požadavků v oblasti teorie i praxe na vysokých školách v EU. Celá koncepce vychází z požadovaných kompetencí na absolventa tohoto studia. Tyto kompetence jsou rozděleny na kompetence komunikační, schopnost řešit na bázi vědeckého přístupu problémy praxe, schopnost pracovat v malém a středním týmu a řídit jej, schopnost projektovat a plánovat, ICT kompetence a profesionální kompetence oboru. Student oboru získá znalost praktických aplikací poznatků z oblasti informatiky, programování, operačních systémů, ekonomicko-matematických metod, internetových technologií. Podrobně se seznámí s topologií počítačových sítí, přenosových  médií, se strukturou datových služeb a jejich návaznostmi na další komunikační systémy včetně mobilních sítí. Důležitou částí výuky je práce s informačními zdroji z prostředí internetu a schopnost hodnotit tento obsah z hlediska kvality získané informace. Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav aplikované informatiky (UAI) a doplňkově Ústav ekonomiky a řízení (UER). Obor umožňuje studentům  individuálně se specializovat na návrh a vývoj podnikových informačních systémů nebo správu počítačových podnikových informačních a ekonomických systémů. Pro rozšíření spektra jsou do oboru začleněné rovněž předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či marketingové.

Významnou úlohu pro formování výstupních kompetencí absolventa hrají semestrální projekt, cvičení, cílená praxe a dvouletá práce na bakalářské práci. Studenti se v průběhu studia podílejí na řešení úloh z interního grantového systému. Součástí organizace tohoto studijního oboru je také interní systém hodnocení kvality, na jehož realizaci participují akademičtí pracovníci a studenti společně.

Profil studijního oboru Informační technologie:

Tříletý bakalářský studijní obor Informační technologie je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro oblast informačních technologií, počítačových sítí, správu systémů, elektroniky se znalostmi návrhu, konstruování, digitálních obvodů. Obsah studia vychází ze standardních požadavků v oblasti teorie i praxe na vysokých školách v EU. Celá koncepce vychází z požadovaných kompetencí na absolventa tohoto studia. Tyto kompetence jsou rozděleny na kompetence komunikační, schopnost řešit na bázi vědeckého přístupu problémy praxe, schopnost pracovat v malém a středním týmu a řídit jej, schopnost projektovat a plánovat, ICT kompetence a profesionální kompetence oboru. Spektrum oboru EP sahá od teorie informace, přes algoritmování, vývoje aplikací, navrhování systémů, softwarového inženýrství, od základů elektrotechniky po návrh digitálních obvodů. Důležitou částí výuky je práce s informačními zdroji z prostředí internetu a schopnost hodnotit tento obsah z hlediska kvality získané informace. Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav aplikované informatiky (UAI). Obor umožnuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku programování, počítačové grafiky, správy počítačových systémů, navrhování různých počítačových systémů. Pro rozšíření spektra jsou do oboru začleněné rovněž jazykové, ekonomické a manažersko správní předměty. Významnou úlohu pro formování výstupních kompetencí absolventa hraje semestrální projekt, cvičení, cílená praxe a dvouletá práce na bakalářské práci. Studenti se v průběhu studia podílejí na řešení úloh z interního grantového systému. Součástí organizace tohoto studijního oboru je také interní systém hodnocení kvality, na jehož realizaci participují akademičtí pracovníci a studenti společně.

Standardní doba studia je 3 roky.

Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením:

Studijní programy uskutečňované Evropským polytechnickým institutem, s.r.o. jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením v závislosti na druhu a závažnosti postižení.

Současná akreditace tohoto studijního programu platí do 31. 12. 2019. Tento studijní program má omezenu akreditaci spočívající v zákazu přijímat další uchazeče ke studiu.

Obsahy studijních oborů
Informační technologie
První ročník:

Úvod do studia
Cizí jazyk
Matematika
Ekonomie
Úvod do výpočetní techniky
Teoretické základy informatiky
Základy elektrotechniky
Elektronika

Oblíbené výběrové předměty:

Psychologie a sociologie
Cvičení z cizího jazyka
Cvičení z matematiky

Druhý ročník:

Cizí jazyk
Operační systémy
Architektura PC
Digitální obvody
Numerická matematika
Podniková ekonomika
Statistika
Internetové technologie
Operační systémy
Programovací techniky
Bakalářská práce I.

Oblíbené volitelné předměty:

Seminář JAVA
Cvičení z cizího jazyka
Matematika
Filozofie

Třetí ročník:

Cizí jazyk
Optimalizační metody
Počítačové sítě
Softwarové inženýrství
Databázové systémy
Bakalářská práce II.

Oblíbené volitelné předměty:

Počítačová grafika
Controlling
Řízení a pedagogika.
Cvičení z cizího jazyka

Ekonomická informatika
První ročník:

Povinné předměty:
Úvod do studia
Cizí jazyk
Matematika
Management a marketing
Ekonomie
Účetnictví I
Úvod do výpočetní techniky
Teoretické základy informatiky

Výběrové předměty:

Psychologie a sociologie
Cvičení z cizího jazyka
Cvičení z matematiky

Druhý ročník:

Cizí jazyk
Finanční trhy
Ekonomicko-matematické metody
Podniková ekonomika
Statistika
Internetové technologie
Operační systémy
Programovací techniky
Bakalářská práce I.

Volitelné předměty:

Cvičení z cizího jazyka
Filozofie
Seminář Java

Třetí ročník:

Cizí jazyk
Optimalizační metody
Základy informačních systémů podniku
Počítačové sítě
Databázové systémy
Bakalářská práce II.

Volitelné předměty:

Cvičení z cizího jazyka
Controlling
Řízení a pedagogika
Počítačová grafika

Novinky

Ukázka závěrečných prací