Dobré ráno, dnes je čtvrtek 22.2.2018, Svátek má Petr a zítra Svatopluk

V těchto dnech končí studiumZK_1 třetí ročníky naší vysoké školy. V následujících řádcích uvádíme jejich hodnocení toho, co jim studium přineslo, v čem jsou lépe připravení na vybudování kariéry úspěšného člověka. Naší strategií není jen rozšíření znalostí účetnictví, nebo daní, které budou na o něco vyšší úrovni, než na OA. Naší strategií je rozvoj specialisty, jeho flexibilita pro zaměstnavatele, využití životních zkušeností střední a starší generace, řešení provozních situací zaměstnavatele. Jsme rádi, že drtivá většina dnešních absolventů odchází spokojená a investované peníze se jim začaly vracet již v průběhu studia. Posuďte sami, jak se hodnotí naši absolventi. Stejné pocity můžete mít i vy, pokud k nám ke studiu nastoupíte. Kolik vysokých škol má takové hodnocení? Nejde o reklamu, čtete originální hodnocení našich úspěšných absolventů:

 

Mgr. Michal Matějka, MBA
Absolvent MBA pro manažery ve školství
 
Rád bych Vám ještě jednou mnohokrát poděkoval za komunikaci a pomoc. Vaše škola je opravdu velice dobrá. Jsem rád že jsem mohl být její součástí.

A ještě jednou děkuji za vše. Je možné, že za čas zase u Vás započnu další studium.

PS: Diplom je nádherný...!!!😊😊😊

Mgr. Michal Matějka
Student MBA pro manažery ve školství
 
Na začátku studia MBA jsem měl trochu obavy, zda je škola pro mě správná. Hlavou se mi stále honila jedna otázka: „Zvládnu to vůbec?“. Také mě zajímalo, jací budou spolužáci a učitelé a jak mě budou brát. Podání přihlášky bylo velice jednoduché a přehled témat byl pro mě srozumitelný a jasný.
 
Studium manažerského studia, věnovanému školství a vedení, je atraktivní forma studia, která se realizuje online formou bez toho, abych musel každý víkend navštěvovat přednáškové bloky. Jedná se o studium vhodné pro ženy a muže jakéhokoliv věku. Každý měsíc mi na elektronickou poštu zaslali přehled toho, co musím splnit k uzavření předmětu. Většinou se jednalo o nějaký projekt nebo zkoušku. Také mě každý měsíc informovali o tom, jak mám postupovat při studiu. Komunikace s vyučujícími a konkrétně s Prof. Mgr. Ivetou Hashesh, Ph.D., MBA. byla naprosto perfektní. Vždy si na mě udělala čas a zodpověděla mi všechny mé otázky. Pokud mohu říci za sebe, naprosto dokonalá pedagogická komunikace a navíc díky zájmu ze strany vyučujících jsem získal větší sebedůvěru ve svém uplatnění.  
 
S postupem času se studium na EPI, s.r.o. stávalo pro mě jasnou a správnou volbou a i cena za studium byla velice příznivá. Všem lektorům, konzultantům a vedení školy bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi poutavý a přínosný rok. Jsem velice spokojený a mohu vřele doporučit i ostatním uchazečům. Vysoká škola Evropského polytechnického institutu s.r.o. v Kunovicích je velice kvalitní a prestižní škola s dlouhou tradicí.

P.M.

Veľká pochvala EPI za pokrokové riešenie vzdelávania formou on-line štúdia.

Vzhľadom k tomu že človek pracuje niekedy aj vo viacerých zamestnaniach súčasne, a absolvoval externe vysokoškolské štúdium popri zamestnaní, tak si vie nesmierne vážiť takúto formu štúdia, ktorú umožňuje Európsky polytechnicky inštitút.

Chcel by som pochváliť EPI za výborne spracované materiály určené pre samo štúdium v prípade MBA špecializácie - Riadenia IT tímov. Nie len študijné texty v elektronickej forme, ale aj výborné video materiály k jednotlivým predmetom. V každom prípade si viete ako študent bez problémov s týmito materiálmi nasimulovať prednášku kedy vám to vyhovuje a vnímať ju tak dlho koľko toho ste schopný absorbovať. Štúdium mi rozšírilo znalosti v rámci všeobecných vedomosti tykajúcich sa ako bežného spoločenského života, tak aj komunikácie, riadenia, optimalizácie, obchodného práva, psychologického prístupu v rámci organizácie a vedenia ľudí. Želal by som si aby takéto materiály a obsah štúdia mali zvládnutý naozaj všetci manažéri a personálne oddelenia nie len v teoretickej, ale aj v praktickej rovine.

Ďakujem EPI za možnosť študovať zaujímavé a naozaj reálne prínosné predmety prostrednítvom online-štúdia.

SB, absolventka studia MBA

Ráda bych vyjádřila svoji naprostou spokojenost se studiem na EPI v Kunovicích. V akademickém roce 2016/2017 zde studuji MBA, obor Finance a daně.

Velmi kladně hodnotím vysoce profesionální a zároveň vstřícný přístup ze strany vedení školy, garantů jednotlivých předmětů a celkovou úroveň, organizaci a náplň vzdělávacího procesu, který využívá nejmodernější edukační metody a prostředky. Studium na této vysoké škole je pro mne jednoznačně přínosem, protože vytváří prostor k uplatnění praktických znalostí při studiu a zároveň poskytuje takovou úroveň vzdělávání, že získané poznatky lze zpětně úspěšně aplikovat v profesní praxi. Tato provázanost teorie s praxí za současného využití moderních informačních technologií je zárukou úspěšné integrace absolventů EPI do pracovního procesu i v nejnáročnějším konkurenčním prostředí.

O mé spokojenosti se studiem na EPI v Kunovicích vypovídá i skutečnost, že studium MBA je již druhým studijním programem v rámci celoživotního vzdělávání, který na této vysoké škole absolvuji.

S.G., Kroměříž
Změstnavatel: Psychiatrická nemocnice

Velmi jsem přivítala, když jsem se dozvěděla z letáčku nalepeného v autobuse MHD, že lze v Kroměříži, v místě mého bydliště, studovat vysokou školu. O studiu vysoké školy jsem již delší dobu uvažovala. Vzdělání všeobecně je pro mne nejlepší investici do budoucna. Věřím v lepší uplatnění na trhu práce. Studiem na EPI, s.r.o. jsem si rozšířila nejen obzory a vědomosti, zformovala i celou svoji osobnost v myšlení, přístupu k zadaným úkolům, k postojům a svým hodnotám. Uvědomila jsem si, čím se chci v životě zabývat a do čeho hodlám vynaložit své úsilí.

Naučila jsem se lépe organizovat čas a zdokonalila se v práci na počítači, např. psaní „všemi deseti“ se mi stalo velkým přínosem. Velmi kladně hodnotím a stalo se velkým obohacením mých vědomostí množství kvalitní literatury, kterou svým studentům dává EPI, s.r.o. k dispozici pro prostudování. Vyučující pedagogové jsou vždy ochotni konzultovat danou problematiku, dokážou ve svém oboru předat i hodně praktických zkušeností, což má pro mne osobně opět velkou hodnotu.

Studium mi rozšířilo vědomosti v oblasti zahraničního obchodu, světové ekonomiky. Umožnilo mi posuzovat dění dnešního světa a ekonomiky v jiných souvislostech a já si lépe dokážu utvořit vlastní názor na věc bez ohledu na interpretace médií.

S radostí jsem přivítala vyučování ruského jazyka, který jsem se jako dítě učila. Potěšilo mne, že i když jsem azbuku ani mluvení v ruštině dlouho neaplikovala, rychle se mi vše vybavilo a dnes oceňuji, že mohu ruštinu používat. Při studiu anglického jazyka mi velmi pomohlo, že jsem se s angličtinou setkávala i v ostatních předmětech, uvědomila jsem si, že znalost anglického jazyka je v současnosti velmi potřebná.

Díky šíři studijních předmětů jsem získala povědomí o práci druhých a lépe tak dokážu pochopit jejich pracovní problematiku, např. ve firmě, kde pracuji, se mi lépe komunikuje s pracovníky jiných oddělení, protože vím, co jejich práce obnáší, nejsem natolik kritická, jako dříve, snáze se nám hledá společná cesta ke kompromisu.

Studium na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. mi přineslo hodně znalostí v odborném i jazykovém ohledu, zkušeností, jak skloubit studium se zaměstnáním a péčí o rodinu a pohled na mezinárodní dění.

Nakonec bych ještě dodala, že díky studiu jsem poznala spoustu nových a zajímavých lidí nejen z řad spolužáků, ale i vyučujících. Během bezmála tří let studia se utvořil pěkný třídní kolektiv s přátelskými vazbami. Se svými spolužáky neprožívám jen obsah vyučovaných předmětů, ale i krásné životní události jako svatby a narození dítěte. Pevně věřím, že s některými spolužáky se budu nadále vídat i po ukončení studia.

R.K., Kroměříž Zaměstnavatel: MM Reality

Vždy jsem chtěl studovat na vysoké škole, ale bohužel kvůli práci, rodině a spoustu ostatních faktorů mi na tuto činnost nevycházel čas. Díky dálkovému studiu na Evropském polytechnickém institutu v Kroměříži se mi podařilo skloubit jak práci a rodinu, tak i studium, za co jsem neskonale vděčný.

Vzdělání obecně hlavně vysokoškolské, je pro každého člověka tou nejlepší investicí do budoucnosti. Díky kvalitnímu vysokoškolskému vzdělání získá člověk nejen řadu znalostí a vědomostí, ale může také lépe formovat vlastní osobnost, způsob myšlení, své hodnoty a životní postoje.

Z oborů, které byly k dispozici, jsem si vybral Management a marketing zahraničního obchodu. Studium na Evropském polytechnickém institutu mi přineslo spoustu znalostí, zkušeností, ale také přátel a kontaktů. Díky časovému vypětí jsem se naučil si správně organizovat časa pracovat organizovaně.

Celé studium hodnotím velmi kladně a jsem rád, že mi byla poskytnuta tato možnost.

V.K., Zlín

Mým osobním přínosem byl především výběr studia a vysoké školy. Začínala jsem státní vysokou školou v prezenční formě na Mendlově univerzitě v Brně obor Manažerská ekonomie. Ovšem díky nečekané nabídce pracovní pozice ve společnosti MM reality holding a.s. nebyla tato vysoká škola pro mě vhodným způsobem pokračování studia. Po dvou letech jsem v rádiovém rozhlase uslyšela upoutávku právě na EPI, s.r.o. Na webových stránkách jsem se dočetla potřebné informace ohledně studia, která mně absolutně ve všech bodech vyhovovala. Otázka pro mě byla, zda tento systém EPI, s.r.o. funguje i v praxi.

Již v prvním ročníku jsem byla ujištěna, že škola pro mě splnila veškerá očekávání. Profesionalita vyučujících profesorů, náročnost studia, avšak i lidský přístup a individualita. Obor Management a marketing zahraničního obchodu jsem si zvolila především kvůli své práci, mé osobní potřeby zvýšit si svou kvalifikaci a rozšířit možnosti pro svůj další kariérní růst. Kromě teorie, která je dle mé předešlé zkušenosti mnohdy základem vysokých škol, kladně hodnotím fakt, kdy výuka je zaměřena na praktické poznatky, výměnu vlastních osobních zkušeností z praxe zúčastněných, což hodnotím jako kladný přínos pro moji práci, ve které je třeba se neustále vzdělávat. Také možnosti výuky ve formě kolokvia, kdy teoretické poznatky dokáží profesoři převést do praxe a zahájit hromadné rozebírání zážitků a praxe mnohým studentů. Pro mě osobně je to také získání větší samostatnosti, schopnosti jednat, rozšíření si znalostí v marketingu, strategickém managementu, který mě velmi zaujal a troufnu si dodat, že ukázal mi obor, kterým bych se do budoucna chtěla zaobírat. Závěrem, bych také chtěla zmínit rozšířenou formu výuky cizích jazyků, jak pro začátečníky, středně pokročilé, pokročilé s rodilým mluvčím, tak profesionály s osvojeným si anglickým i ruským jazykem a dokázat a dovoluji si mluvit i za spolužáky nás dostat na úroveň samostatné mluvy i v předmětech marketingu i managementu.

Ale nejen to, škola mi nabídla seznámit se s lidmi na podobných pozicích v zajímavých společnostech a získat tak nové přátele se stejnými zájmy - se kterými se budu i nadále stýkat.

Studium na EPI, s.r.o. mohu vřele doporučit těm, kteří mají ochotu a chuť se vzdělávat pro svůj další profesní rozvoj. Budoucím studentům mohu jen doporučit a veřejně doporučovat budu!

L.M., Zdounky Zaměstnavatel: Barum Continental, s.r.o.

Vzdělání všeobecně, a zvláště to vysokoškolské, je pro každého člověka to nejlepší investicí do budoucnosti, je základním předpokladem rozvoje jednotlivce i komunit všude na světě. V mnoha zemích je pro většinu lidí téměř nedosažitelné, i když umožnuje velkou změnu kvality života. Díky studiu na EPI, s.r.o. jsem získal mnoho zajímavých informací a co víc, naučil jsem se, jak je vyhledávat, využívat a pracovat s nimi.

Když jsem se po absolvování maturity rozhodoval co dále, tak možnost pracovat a zároveň si zvyšovat kvalifikaci formou dálkového studia mě velice zaujala. Ovšem v průběhu studia jsem měnil zaměstnání, a jelikož škola byla pro mě celkem z ruky a zároveň v kombinaci s ne zrovna šťastným výběrem oboru Ekonomická informatika, jsem byl nucen studium zanechat. Proto když se počase otevíral kampus v Kroměříži, v blízkosti mého bydliště, bylo to příjemné zjištění.

Vzhledem k tomu, že nyní pracuji v nadnárodní společnosti, setkávám se denně do styku se zahraničním obchodem, tudíž studijní obor Management a marketing zahraničního obchodu byla skvělá příležitost pro zvýšení kvalifikace a přenesení znalostí ze školy přímo do praxe. Jako příklad můžu uvést podílení se na aplikování metodologie Kaizen do našeho provozu. Díky škole EPI, s.r.o. mám mnohem lepší přehled v oblasti celosvětového ekonomického dění a také v oblasti zahraničního obchodu.

Velkým přínosem pro mě také bylo to, že jsem se naučil lépe pracovat s časem a organizovat si práci, studium a své volné koníčky. Ocenil jsem také studium cizích jazyků, které se rád učím. Angličtinu jsem se učil na základní i střední škole, avšak nepoužíváním v praxi se mé znalosti zmenšovali. Díky EPI,s.r.o. jsem si anglický jazyk znovu oživil, a ještě více zdokonalil, který jsem hned uplatnil ve svém zaměstnání, kdy jsem zaškoloval skupinku Indů z koncernové továrny v Indii. Jelikož se v osobním životě s ruštinou moc nesetkávám, bylo pro mě studium ruského jazyka milé zpestření.

I když byl v našem oboru menší počet studentů, neshledávám to jako defekt nýbrž jako pozitivum, protože se nám učitelé mohli více a intenzivněji věnovat. Během těch tří let studia jsem poznal spoustu zajímavých lidí, s některými doufám budeme v kontaktu i nadále.

I.K., Gbel Zaměstnavatel: Esimann Group Automative, Holíč

Štúdium na vysokej škole mi dalo určite veľa. Som rozhodnejšia, komunikativnejšia a idem si za svojím cieľom. Zdokonalila som sa vo väčšine veciach. Spoznala som tu veľa ľudí a za to ďakujem. Každým dňom sa stávam dospelejšou a zdopovednejšou. V budúcom živote, by som sa chcela určite zdokonaliť hlavne v anglickom jazyku a stať sa manažérkou firmy.

V.K., Radošovce

Táto škola mi dala veľa. Dozvedela som sa veľa o obchode či už zahraničnom alebo tuzemskom. O tom akú dlhú cestu musí podnikateľ prejsť, aby vyrábal svoje výrobky a aby dosahoval zisky. Dozvedela som sa veľa vecí o kultúre iných krajín. Keďže som na materskej dovolenke škola mi poskytuje neustále nové informácie, čosa deje vo svete. Keďže sa teraz nestretávam tak často s ľudmi aj napriek tomu som stále v obraze. Určite sa chcem ďalej vzdelávať, či už na tejto škole alebo v jazykovke, ktoré sú potrebné.

ho_1 ho_2 ho_3 ho_4 ho_5 ho_6 ho_7 ho_10

0
0
0
s2smodern

Novinky

  • Závěrečné zkoušky studia speciální pedagogiky

    Závěrečné zkoušky Dnes, 7. 2. 2018, absolvovali první učitelé studium speciální pedagogiky. Tento studijní obor byl vyprojektován a akreditován v rámc...
  • Promoce absolventů

    Promoce absolventů Dne 3. 2. 2018 se v Podnikatelském Inkubátoru v Kunovicích konaly slavnostní promoce absolventů bakalářského studia a profestního s...

Ukázky učebních textů pro akademický rok 2017/18