Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 19.4.2018, Svátek má Rostislav a zítra Marcela

Profesní kurz


Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností

 

  • Termín zahájení: duben 2018compl-1
  • Délka kurzu: jeden měsíc (duben)
  • Akreditace: §60, zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách

 

Základní informace:

 

Vedoucí pracovníky firem trápí hospodářská kriminalita. Páchají ji zaměstnanci na všech pracovních pozicích z mnoha důvodů. Avšak v současné době nese za toto trestné jednání trestněprávní odpovědnost organizace. Vedoucí pracovníci jsou v ohrožení.

K trestní odpovědnosti firmy mohou přivést firmu dokonce cíleně i její zaměstnanci, kteří mohou mít různou motivaci, často i zlý úmysl.

Vedoucí pracovníci podniků si většinou nepřipouští, jak velké nebezpečí číhá na jejich podnik – právnickou osobu s novelami trestních zákoníků v ČR a SR.

V ČR je od 1. prosince 2016 účinná novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Dne 13. 11. 2015 byl v Národní radě Slovenské republiky schválen zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a o změně a doplnění některých zákonů 91/2016 Z.z., který nabyl  účinnosti dne 1.7.2016.  Následně dne  18. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 272/2016 Z.z. , a  1.1.2017 nabyl účinnosti zákon č. 316/2016 Z.z. .

Je v zájmu každého vedoucího pracovníka a podnikatele učinit vše pro to, aby se, v případě vyskytnutí hospodářské kriminality ve své firmě, byl schopný účinně bránit.

Takovým prostředkem jsou kvalitní compliance programy, které jsou smysluplným nástrojem ke zproštění trestní odpovědnosti právnických osob.

Každý compliance program musí být vytvořen na míru konkrétní společnosti a respektovat její jedinečnost. Dobře jej formulovat mohou především vedoucí pracovníci firmy, a těm chceme poskytnout pomoc.

Je to stejná situace, jako když jste si formulovali dokumentaci pro prokázání shody činnosti Vaší organizace s GDPR (viz naše další kurzy a MBA). Čas a finance, které věnují vedoucí pracovníci a pracovníci jimi pověření k vypracování obou dokumentů – GDPR a Compliance program, se rychle vrátí tím, že podnik nemusí platit vysoce specializovanou firmu na jejich vypracování a především v následujících letech na jejich  inovaci a metodiky aplikace.

Výstupem jednoměsíčního kurzu (v dubnu) „Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností“ bude compliance projekt Vaší organizace.

Po dobu studia jste posluchači CŽV, §60, zákona č. 111/98 Sb.

Posluchači se často dotazují, jak následně využijí Osvědčení, které dostanou. Výstupem našich kurzů je vždy projekt aplikace (GDPR, compliance atd.), který si absolventi vypracují. Osvědčení je pro soud jedním z dokladů, že jste učinili vše možné pro to, abyste kriminalitě ve vašem podniku zabránili.

Určitě Vám nepřejeme, abyste se do takové situace dostali, ale připraveným štěstí přeje.

 

Organizace kurzu:

Posluchač dostane studijní text, materiály pro organizaci své práce a po prostudování vypracuje příslušný dokument (Compliance program). Ten projedná s vedením svého podniku a odešle k vyhodnocení garantovi kurzu. Pokud bude hodnocení podniku i garanta kladné, udělí EPI s.r.o absolventovi Osvědčení v souladu se zákonem č. 111/98 Sb., §60.

 

Kurzovné:

3 590,- Kč

Za kontrolu závěrečného testu a vystavení Osvědčení:  900,-Kč

Absolventi GDPR studia na EPI s.r.o. mají slevu po dohodě.

Účastníci jsou do kurzu přijímáni v pořadí přijatých přihlášek.

 

Jak se ke studiu přihlásit:

  • Zaslat e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve svém e-mailu uveďte název kurzu (Profesní kurz - Podnikový projekt ochrany právnické osoby před trestní odpovědností), své jméno, příjmení, tituly, kontakt – tel. č. a e-mail. Studijní oddělení Vám obratem odešle další dokumentaci.

Pokud potřebujete další informace, volejte na tel. č. +420 606 301 224, nebo odešlete e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

0
0
0
s2smodern

Novinky

Ukázky učebních textů