Dobré dopoledne, dnes je neděle 29.11.2020, Svátek má Zina a zítra Ondřej

Číslo akreditace: MŠMT – 497/2019-2-48

Příjem přihlášek ke studiu od září 2020 je ukončen.

Zahajujeme přijímání přihlášek ke studiu od února 2021
Přijímáme do naplnění kapacity!


(Nutno vybrat akad. rok 20/21, měsíc únor!)

 

Komu určeno:
spec_1

Vzdělávací program  je určen pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování.

Proč se o toto místo ucházet? Je mnoho důvodů, proč uvažovat nad budoucností v oblasti studia speciální pedagogy pro současné již kvalifikované učitele.

Dětí se speciálními vzdělávacími potřebami neustále přibývá. Díky inkluzi jsou tyto děti zařazení do standardních tříd základních škol. Učitelé však mají jen malé zkušenosti, jak s těmito dětmi zacházet a jak si organizovat výuku. Toto studium, které organizují zkušení pedagogové pro své kolegy Vám má být pomocí.

Cíle vzdělávání:

Cílem studia je získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, viz Zákon č. 563/2004 Sb., § 7 odst. 2 písm. c.; § 8 odst. 2 písm. d; § 9 odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c.

Struktura vzdělávacího programuspec_2

Studium probíhá 3 semestry (1,5 roku)
Vzdělávací program je tvořen třemi moduly:

  1. modul I:   Speciální pedagogika 1
  2. modul II:  Speciální pedagogika 2
  3. modul III: Praxe, konzultace k závěrečné práci.

 

Obsah studia

 

Hodinová dotace

Ukončení

Přednáška

Cvičení

I. modul – Speciální pedagogika 1

Vybrané kapitoly z pedagogiky a didaktiky

8

2

test

Integrativní speciální pedagogika

10

2

test

Právní rámec vzdělávání

dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

16

1

test

Patopsychologie

8

4

test

Psychopedie

8

4

test

Specifické poruchy učení

10

2

test

Celkem hodin

60

15

 

II. modul – Speciální pedagogika 2

Somatopedie

18

6

ústní zkouška

Oftalmopedie

18

6

ústní zkouška

Logopedie

18

6

ústní zkouška

Etopedie

18

6

test

Surdopedie

18

5

ústní zkouška

Diagnostika ve speciální pedagogice

18

6

ústní zkouška

Celkem hodin

112

35

 

III. modul – Praxe, konzultace k závěrečné práci

Praxe

22

-

potvrzení o praxi

Konzultace k závěrečné práci

6

-

Závěrečná práce

Ústní zkouška a obhajoba závěrečné práce

-

-

osvědčení

Celkem hodin

28

 

 

CELKEM

250 hodin

 

Vzdělávací program budeme realizovat na našem kampusu v Kunovicích, Osvobození 699:

K dispozici je dostatečně velké parkoviště.

Zakončení studia

spec_4Po splnění všech povinností studenta vyplývající z akreditace studijního oboru a dokončení závěrečné práce může posluchač požádat o vykonání závěrečné zkoušky. Ta se skládá ze dvou částí:

  1. obhajoby závěrečné práce,
  2. ústního ověření znalostí z povinných předmětů:  Úvod do speciální pedagogiky, Diagnostika ve speciální pedagogice a dále z jednoho volitelného předmětu, který si student může vybrat z nabídky, kterou schvaluje garant, obvykle: Patopsychologie, Specifické poruchy učení.

Doklad o absolvování studia:

Osvědčení o absolvování studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které splňuje ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. § 7 odst. 2 písm. c.; § 9  odst. 7 písm. a; § 15; § 16 odst. 2 písm. c., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Často nyní slyšíme, že v současné době jsou platy učitelů  malé. To se ale brzy změní. Vláda ve svém programovém vyhlášení stanovila, že platy ve školství v roce 2021 dosáhnou na 130% republikového průměru, což bude velice atraktivní

Školné

Školné činí 1 090 Kč/měsíc a může jej uhradit zaměstnavatel v rámci DVPP.

Další informace:

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací