Příjemnou noc, dnes je pátek 26.4.2019, Svátek má Oto a zítra Jaroslav

Důležitá informace pro Vás!
EPI – specialista na on-line studia

MOOCs
EPI přechází plně do s Vámi sdíleného virtuálního prostoru

 

Kde je dnes svět a kde ČR

Dosavadní struktura a metody výuky na středních a vysokých školách, dokonce ani komerčních vzdělávacích institucí již dnes  neodpovídá vývoji technologií, požadavkům průmyslu, ani realitě společnosti.

Lidé se dnes musí učit neustále, v průběhu pracovních činností a i v průběhu všech aktivit svého života. Protože každou minutu je zde převratný objev, nová technologie, nová nabídka. Svět se urychlil a žije on-line.  Tento trend je neměnný a bude se jen urychlovat.

Manažeři a dospělí lidé si začínají uvědomovat, že mimo klasické vzdělávací struktury, za nimiž musí dojíždět, které jsou strnulé a jen málo se umí přizpůsobit jejich individualitě, lze přejít do virtuálního světa, který ve spolupráci s umělou inteligencí pomůže každému personifikovat pasivní účast na cílech studia, svůj osobní i profesní  rozvoj.

Dojíždění do klasické vzdělávací instituce, ztráta času při povinném naslouchání zbytečných obsahů, které posluchač nikde nevyužije, často i nekvalitní vzdělávací technologie a vyučující, titulománie bez návaznosti na realitu, to vše je dnes skutečný stav klasického vzdělávání. Tradiční vzdělávací systémy středních a vysokých škol se navzdory všem proklamacím neustále vzdalují od potřeb podniků a společnosti.

Budoucnost vzdělávání dospělých, již dnes ve vyspělém světě patří on-line programům a kurzům MOOCs (Massive open online courses neboli MOOCs). Ty začínají proměňovat tradiční tvář vzdělávání. Tento vývoj začal již před několika desítkami let. Například Britská Open University zahájila výuku s využitím rozhlasu a televize v roce 1971, soukromá Univerzita ve Phoenixu vyučuje online od roku 1989, MIT (Massachusetts Institute of Technology) a řada dalších vysokých škol umísťují přednášky na internet již deset let.

V ČR zahájil tento trend Evropský polytechnický institut, s.r.o. v roce 1996, kdy zahájil plnou elektronizaci studijní literatury, začlenění samo diagnostických testů do práce studenta, používání videonahrávek a videokonferencí ve výuce.

Výsledkem byla soustava oblíbených, klasických MBA a MSc programů typu 1, jak je presentuje na webu na liště v odrážce MBA.

Převezměte odpovědnost za svůj rozvoj do svých rukou

Nastupuje ale doba, kdy si bude každý jedinec ve spolupráci se vzdělávacími institucemi na celém světě a s jejich poradenstvím svůj profesní i individuální rozvoj řídit sám. Nastupuje personalizace vzdělávacích systémů každého jednice. Virtuální realita dává možnost optimalizovat rozvojový program každého člověka, který je originálem ve své profesi i životě.

EPI znovu jako leader nastupuje s následujícími nabídkami, které mění postavení vzdělávací instituce z dodavatele informací na spolupracovníka s posluchačem a podnikovou sférou při rozvoji lidského kapitálu. Pokoušíme se realizovat to, co dnes stávající systémy neumí.

MBA, MSc typu 2

Posluchač si ve spolupráci s tutory vytvoří svoji strukturu MBA tak, aby si vyřešil strategický a významný problém na svém pracovišti. Použije MBA, nebo MSC typu 1, ale upraví si, často i ve spolupráci s kolegy na pracovišti obsah studia (předměty podle své potřeby)  tak, aby dosáhl žádoucí profil výstupu jeho práce. V takovém případě je třeba prokonzultovat obsah i postup studia s tutory a vědeckou radou prostřednictvím prof. Hashesh.

Staňte se legendou ve svém oboru!

MBA, MSc typu 3

Realizuje plné propojení vzdělávacího programu a komunity specialistů v praxi.

Toto studium je určeno pro ty uznávané specialisty, kteří mají zájem předat své zkušenosti, o kterých si myslí, že mohou být pro ostatní kolegy v ČR a SR smysluplné, prostřednictvím svého MBA . K tomuto obsahu musí dodat doporučení alespoň tří specialistů, kteří dokumentaci oponují.

V takovém případě se tento specialista (na řešení může pracovat i tým, kdy pro každého člena týmu bude povolena významná změna na školném) nejprve projedná obsah a cíle jeho studia, a pokud bude takový program schválený vědeckou radou, v prvním semestru podrobně seznámí s technologiemi tvorby on-line studijní dokumentace, a ve spolupráci s profesory a docenty EPI si navrhne 5 modulů první semestru budoucího studia.  Tuto dokumentaci obhájí ve virtuální obhajobě.

Ve druhém semestru navrhne dalších 5 modulů druhého semestru budoucího studia. K této dokumentaci musí dodat doporučení alespoň tří specialistů, kteří dokumentaci oponují. Po úspěšné obhajobě EPI nechá akreditovat studijní program v USA a zařadí jej do portfolia nabídky MBA, MSc s tím, že jako garant je uváděn řešitel/řešitelé. V takovém případě se stává řešitel/řešitelé členem lektorského sboru EPI s.r.o. a za každého posluchače tohoto programu dostává řešitel 10% ze školného po dobu studia. Řešitel/řešitelé mají také právo být členy závěreční zkušební komise, před níž obhajuje posluchač disertační práci.

Další odpovědi na Vaše dotazy Vám podá:

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

Novinky

Den otevřených dveří

27. 4. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací