Dobré ráno, dnes je pondělí 27.5.2019, Svátek má Valdemar a zítra Vilém

Studium speciální pedagogiky

Číslo akreditace: MŠMT ČR – 10121/2016-2-255

 

spec1Do škol vstupuje čím dál více dětí s určitým handicapem. Mluvíme o inkluzivním vzdělávání.

Za klíčový impulz pro rozvoj inkluzivního vzdělávání je považována Deklarace konference v Salamance v roce 1994, vycházející z přesvědčení, že „běžné školy by měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na jejich fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, jazykové nebo jiné podmínky“ (Article 2, Salamance Statement).

Učitelé nebyli na tuto situaci připraveni a na škole není často ani jeden specialista, který by uměl pomoci ostatním kolegům v situacích, které budou vznikat.

Přechod na inkluzi povede k významným změnám v celém vzdělávacím procesu. Pokud by učitelé používali standardní metody a přístupy, handicapované děti by po celou dobu studia zažívaly jen málo úspěchů. Tomu je třeba za každou cenu zabránit.

Proto jsme ve spolupráci s panem ředitelem Mgr Karlem Zerzáněm a jeho kolegy ze Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova (škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) akreditovali třísemestrální studijní program Speciální pedagogika.

Studium musí probíhat presenční formou. Organizujeme jej každý druhý víkend v semestru na našem kampusu v Hodoníně. Osobní kontakt studentů se zkušenými lektory je naprosto nezbytný.

Posluchači získají potřebné znalosti a seznámí se se zkušenými lektory, svými kolegy a specialisty. Jedním z cílů studia je pomoci posluchačům promyslet si, jak realizovat tak těžký úkol, jako je inkluze na své škole.

Ke studiu se přihlásilo i více ředitelů škol – jak jeden z nich konstatoval „aby se seznámil s tím, co jej a jeho kolegy čeká“.

Více informací o totomto studiu získáte ZDE

Novinky

Den otevřených dveří

18. 5. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka závěrečných prací