Dobrý podvečer, dnes je středa 26.7.2017, Svátek má Anna a zítra Věroslav

Před Vánocemi realizovali studenti soukromé vysoké školy, Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice a jejich akademičtí pracovníci drobný výzkum názorů lidí v regionu Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště.

Skupina respondentů byla genderově vyvážená (cca 50% mužů a 50% žen) a jednalo se majoritně o mladší a střední generaci.

Výzkum měl  zjistit, nakolik se generace Y  obává z transformačních změn  pracovního trhu s nástupem digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí.
Ukázalo se, že z přicházející transformace pracovního trhu mladá  a střední generace obavy nemá. Významně však chápe potřebu dalšího vzdělávání, což by měl být signál pro politické strany, aby této oblasti poskytly plnou podporu. Podpora by měla však směřovat přímo k lidem.

Dále nás zajímalo, jak hodnotí generace Y dlouhodobý vývoj ekonomiky ČR, nezávisle na politické vládnoucí síle. Především jak hodnotí vstup ČR do EU, ale také jejich současný  názor na myšlenku vstupu do eurozóny.
Výzkum ukázal, že respondenti hodnotí ekonomický vývoj naší země převážně pozitivně. Obavu však prokázali ze vstupu ČR do Eurozóny.

V současné době se přiostřují sociální vztahy ve společnosti nejen v ČR, ale v celé naší civilizaci. Zajímalo nás proto, zda tato frustrace může mít původ v nespokojenosti se svým pracovním postavením a podmínkami práce. Výzkum ukázal, že v případě našich respondentů tomu tak není, a proto se v následujících výzkumech cíleně  zaměříme mimo jiné i na další kritické sociální faktory naší společnosti.

Zajímalo nás také, nakolik se tato střední generace obává imigrantů. Nedůvěra k imigrantům je celkem rovnoměrně rozložena v celé škále hodnotícího kritéria.  Obava z imigrantů však v naší  skupině respondentů je mírně převažující.

Grafy: